Ole Olsen Hauge og hustrus legat 2022

Legatsmidlar kan søkjast av personar og huslydar med vanskeleg økonomi, og ungdom under utdanning (etter vidaregåande skule). Søkjar må vera busett i bygda Haugsgjerdet eller Ølen sokn. Søknadsfrist er 27. november. 

MatthiasSchild@Pixabay

Du finn søknadsskjema her (DOCX, 17 kB)eller hos Servicetorget på Rådhuset i Ølen.

Berre søknadar på dette søknadsskjema og med kopi av SKATTEOPPGJER 2021 vil bli handsama. Det er ikkje tilstrekkeleg med utkast til skattemelding.

Søknaden skal sendast til Soknepresten i Ølen, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen, innan 27. nov. 2022.