Vakttelefonar

Her finn du ei rekke vakttelefonar til ulike etatar og einingar i kommunen.

Nødnummer

Nødnummer
Etat Telefonnummer
AMK – helse og ambulanse 113
Brann 110
Politi 112

Legevakt, politi, brann og redning, tannlegevakt, beredskap

Legevakt, politi, brann og redning, tannlegevakt, beredskap
Etat eller eining Telefonnummer
Legevakt (døgnbemanna av Haugesund legevaktsentral) 116 117
Beredskapstelefon ved kriser, Vindafjord kommune (døgnopen) 40 40 73 67
Haugaland brann og redning 91 91 01 11
Etne og Vindafjord lensmannskontor 53 76 63 00
Sør-Vest politidistrikt 02800
Tannlegevakta i Haugesund, helg og helligdagar klokka 13.00-17.00. 90 12 96 00
Giftinformasjonen, døgnopen 22 59 13 00

Straum, vatn og kloakk

Straum, vatn og kloakk
Eining eller leverandør Telefonnummer
Vakttelefon drift vatn og kloakk 48 09 92 53
Når straumen går: Haugaland Kraft 98 70 52 71
Nødtømming av septiktank og tett tank i helger og etter stengetid 98 29 83 66
Tømminga av septiktank og tett tank dagtid: HIM 52 76 50 50

Heimesjukepleie og heimehjelp

Heimesjukepleie og heimehjelp
Etat eller eining Telefonnummer
Indre sone: Ølen omsorgssenter for Bjoa, Ølensvåg, Ølen, Sandeid, Vikedal og Imsland 53 65 60 22
Vakttelefon indre sone 97 98 53 07
Ytre sone: Vindafjordtunet for Vats, Skjold og Vikebygd 53 65 59 13
Vakttelefon ytre sone 97 98 53 21

Barnevern

Barnevern
Etat eller eining Telefonnummer
Mottakstelefon i kontortid 90 24 63 59
VEST barnevernvakt utom kontortid 90 17 05 91
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Politiet 02800

Psykisk helse og rus

Psykisk helse og rus
Eining eller organisasjon Telefonnummer
Mental helse, hjelpetelefonen 116 123
Kirkens SOS 22 40 00 40
Kors på halsen (Røde Kors) 800 33 321
TIPS-telefonen (kvardagar 08.00-15.00) 51 51 59 59
Ungdomstelefonen 40 00 07 77

Vald og overgrep

Vald og overgrep
Etat, eining eller organisasjon Telefonnummer
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Tipstelefon seksuelle overgrep mot barn 800 80 018
Krisesenter Vest IKS, Haugesund, for barn, kvinner, menn, eldre og LHBT-personar 52 72 98 84
Vern for eldre – overgrep mot eldre 800 30 196
Landsdekkande telefon for incest- og seksuelt misbrukte 800 57 000

Dyr og viltnemnd

Dyr og viltnemnd
Etat eller eining Telefonnummer
Politiet ved påkøyrsel eller skade av vilt 02800
Leiar viltnemnd 99 23 61 14
Veterinærvakt 52 76 12 11
Smådyrvakta på Haugalandet 820 90 020
Mattilsynet 22 40 00 00