Vakttelefonar

Nødnummer
Nødnummer
Etat Telefonnummer
AMK – helse og ambulanse 113
Brann 110
Politi 112
Legevakt, politi, brann og redning, tannlegevakt
Legevakt, politi, brann og redning, tannlegevakt
Etat eller eining Telefonnummer
Legevakt (døgnbemanna av Haugesund legevaktsentral) 116 117
Haugaland brann og redning 91 91 01 11
Vakttelefon Vindafjord brann og redning 48 99 97 48
Etne og Vindafjord lensmannskontor 53 76 63 00
Sør-Vest politidistrikt 02800
Tannlegevakta i Haugesund, helg og helligdagar klokka 13.00-17.00. 90 12 96 00
Giftinformasjonen, døgnopen 22 59 13 00
Straum, vatn og kloakk
Straum, vatn og kloakk
Eining eller leverandør Telefonnummer
Vakttelefon drift vatn og kloakk 48 09 92 53
Når straumen går: Haugaland Kraft 98 70 52 71
Nødtømming av septiktank og tett tank i helger og etter stengetid 98 29 83 66
Tømminga av septiktank og tett tank dagtid: HIM 52 76 50 50
Heimesjukepleie og heimehjelp
Heimesjukepleie og heimehjelp
Etat eller eining Telefonnummer
Indre sone: Ølen omsorgssenter for Bjoa, Ølensvåg, Ølen, Sandeid, Vikedal og Imsland 53 65 60 22
Vakttelefon indre sone 97 98 53 07
Ytre sone: Vindafjordtunet for Vats, Skjold og Vikebygd 53 65 59 13
Vakttelefon ytre sone 97 98 53 21
Barnevern
Barnevern
Etat eller eining Telefonnummer
Mottakstelefon i kontortid 90 24 63 59
VEST barnevernvakt utom kontortid 90 17 05 91
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Politiet 02800
Psykisk helse og rus
Psykisk helse og rus
Eining eller organisasjon Telefonnummer
Mental helse, hjelpetelefonen 116 123
Kirkens SOS 22 40 00 40
Kors på halsen (Røde Kors) 800 33 321
TIPS-telefonen (kvardagar 08.00-15.00) 51 51 59 59
Ungdomstelefonen 40 00 07 77
Vald og overgrep
Vald og overgrep
Etat, eining eller organisasjon Telefonnummer
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Tipstelefon seksuelle overgrep mot barn 800 80 018
Krisesenter Vest IKS, Haugesund, for barn, kvinner, menn, eldre og LHBT-personar 52 72 98 84
Vern for eldre – overgrep mot eldre 800 30 196
Landsdekkande telefon for incest- og seksuelt misbrukte 800 57 000
Dyr og viltnemnd
Dyr og viltnemnd
Etat eller eining Telefonnummer
Viltnemda ved påkjørsel eller skade av vilt 48 25 85 44
Veterinærvakt 52 76 12 11
Smådyrvakta på Haugalandet 820 90 020
Mattilsynet – dyrevernnemda 22 40 00 00