Skulerute

Oversikt over ferie og fridagar, inkludert planleggingsdagar, for grunnskulen i Vindafjord.

Skulerute 2021/22

Kvar skule disponerer 3 planleggingsdagar i tillegg. 

Fullstendig skulerute med informasjon om antall elevdagar og retningslinjer for permisjon i Vindafjordskulen kan du laste ned her:

Skulerute 2021/22 (PDF, 181 kB)

Skulerute 2021/22
Månad Dato Kva skjer?
August 2021 16. august Skulestart for elevane
September 2021 20. september Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Oktober 2021 11. - 15. oktober Haustferie (veke 41)
November 2021 12. november Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Desember 2021 21. desember Siste skuledag før juleferie
Januar 2022 3. januar Oppstart etter juleferie
Januar 2022 24. januar Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Februar 2022 28. februar Vinterferie (veke 9)
Mars 2022 1. - 4. mars Vinterferie (veke 9)
April 2022 11. - 15. april Påskeferie (veke 15)
18. april 2. påskedag / fri for elevane
Mai 2022 16. mai Fridag for elevane
17. mai Nasjonaldag / fridag for elevane
26. mai Kristi himmelfartsdag / fridag for elevane
27. mai Fridag for elevane
Juni 2022 6. juni 2. pinsedag / fridag for elevane
21. juni Siste skuledag før sommarferien

Skulerute 2022/23

Kvar skule disponerer 3 planleggingsdagar i tillegg. 

Fullstendig skulerute med informasjon om antall elevdagar og retningslinjer for permisjon i Vindafjordskulen kan du laste ned her:

Skulerute 2022/23 (PDF, 181 kB)

Skulerute 2022/23
Månad Dato Kva skjer?
August 2022 22. august Skulestart for elevane
September 2022 19. september Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Oktober 2022 10. - 14. oktober Haustferie (veke 41)
November 2022 11. november Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Desember 2022 22. desember Siste skuledag før juleferie
Januar 2023 2. januar Oppstart etter juleferie
23. januar Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Februar 2023 27. -28. februar Vinterferie (veke 9)
Mars 2023 1. - 3. mars Vinterferie (veke 9)
April 2023 3. - 10. april Påskeferie (veke 14)
Mai 2023 1. mai Arbeidarane sin dag / Fridag for elevane
17. mai Nasjonaldag / fridag for elevane
18. mai Kristi himmelfartsdag / fridag for elevane
19.mai Fridag for elevane
29. mai Fridag for elevane
Juni 2023 23. juni Siste skuledag før sommarferien