Skulerute

Oversikt over ferie og fridagar, inkludert planleggingsdagar, for grunnskulen i Vindafjord.

Skulerute 2023/24

​Kvar skule disponerer 3 planleggingsdagar i tillegg. 

Fullstendig skulerute med informasjon om antall elevdagar og retningslinjer for permisjon i Vindafjordskulen kan du lasta ned her:

Skulerute 2023/24 (PDF, 194 kB)

Skulerute 2023/24
Månad Dato Kva skjer?
August 2023 21. august Skulestart for elevane
September 2023 25. september Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Oktober 2023 09. - 13. oktober Haustferie (veke 41)
November 2023 10. november Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Desember 2023 22. desember Siste skuledag før juleferie
Januar 2024 2. januar Oppstart etter juleferie
22. januar Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Februar 2024 26. -29. februar Vinterferie (veke 9)
Mars 2024 1. mars Vinterferie (veke 9)
25.-31. mars Påskeferie (veke 13)
April 2024 1.april Påskeferie
Mai 2024 1. mai Arbeidarane sin dag / Fridag for elevane
09. mai Kristi himmelfartsdag / fridag for elevane
10. mai Fridag for elevane
17.mai Nasjonaldag / fridag for elevane
20. mai 2. pinsedag / fridag for elevane
Juni 2024 21. juni Siste skuledag før sommarferien

Skulerute 2024/25

Kvar skule disponerer 3 planleggingsdagar i tillegg. 

Fullstendig skulerute med informasjon om antal elevdagar og retningslinjer for permisjon i Vindafjordskulen kan du lasta ned her:

Skulerute 2024/25 (PDF, 195 kB)

Skulerute 2024-25
Månad Dato Kva skjer
August 2024 15.august Skulestart for elevar
September 2024 23.september Elevfri/planleggingsdag
Oktober 2024 07.-11.oktober Haustferie (veke 41)
November 2024 08.november Elevfri/planleggingsdag
Desember2024 20.desember Siste skuledag før juleferien
Januar 2025 02.januar Oppstart etter juleferien
20.januar Elevfri/planleggingsdag
februar 2025 24.-28.februar Vinterferie veke 9
Mars 2025
April 2025 14.-21.april Påskeferie
Mai 2025 1.mai Arbeiderane sin dag /fridag for elevane
2.mai Fridag
29.mai Kristi himmelfartsdag
30.mai Fridag
Juni 2025 9.juni 2.pinsedag
20.juni Siste skuledag før ferien

​Skulerute 2025/26

Kvar skule disponerer 3 planleggingsdagar i tillegg. 

Fullstendig skulerute med informasjon om antal elevdagar og retningslinjer for permisjon i Vindafjordskulen kan du lasta ned her:

Skulerute 2025/26 (PDF, 299 kB)

Skulerute 2025/26
Månad Dato Kva skjer?
August 2025 14. august Skulestart for elevane
September 2025 22. september Elevfri/planleggingsdag
Oktober 2025 06.-10.oktober Haustferie (veke 41)
November 2025 14.november Elevfri/planleggingsdag
Desember 2025 19.desember Siste skuledag før juleferien
Januar 2026 05.januar Oppstart etter juleferien
19.januar Elevfri/planleggingsdag
Februar 2026 23.-27.februar Vinterferie (veke 9)
Mars 2026 30. - 31.mars Påskeferie
April 2026 01.-06.april Påskeferie
Mai 2026 01.mai Arbeidarane sin dag / Fridag for elevane
14.mai Kristi Himmelfartsdag
15.mai Elevfri
22.mai Elevfri
25.mai 2.pinsedag - elevfri
Juni 2026 23.juni Siste skuledag før sommarferien