Skulerute

Oversikt over ferie og fridagar, inkludert planleggingsdagar, for grunnskulen i Vindafjord.

Skulerute 2022/23

Kvar skule disponerer 3 planleggingsdagar i tillegg. 

Fullstendig skulerute med informasjon om antal elevdagar og retningslinjer for permisjon i Vindafjordskulen kan du lasta ned her:

Skulerute 2022/23 (PDF, 181 kB)

Skulerute 2022/23
Månad Dato Kva skjer?
August 2022 22. august Skulestart for elevane
September 2022 19. september Elevfri/planleggingsdag
Oktober 2022 10.-14.oktober Haustferie (veke 41)
November 2022 11.november Elevfri/planleggingsdag
Desember 2022 22.desember Siste skuledag før juleferien
Januar 2023 02.januar Oppstart etter juleferien
23.januar Elevfri/planleggingsdag
Februar 2023 27.-28.februar Vinterferie (veke 9)
Mars 2023 01.-03.mars Vinterferie (veke 9)
April 2023 03.-10.april Påskeferie
11.april Oppstart etter påskeferien
Mai 2023 01.mai Arbeidarane sin dag / Fridag for elevane
17.mai Nasjonaldag
18.mai Kristi Himmelfartsdag
19.mai Elevfri
29.mai 2.pinsedag - elevfri
Juni 2023 23.juni Siste skuledag før sommarferien

Skulerute 2023/24

Kvar skule disponerer 3 planleggingsdagar i tillegg. 

Fullstendig skulerute med informasjon om antall elevdagar og retningslinjer for permisjon i Vindafjordskulen kan du lasta ned her:

Skulerute 2023/24 (PDF, 194 kB)

Skulerute 2023/24
Månad Dato Kva skjer?
August 2023 21. august Skulestart for elevane
September 2023 25. september Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Oktober 2023 09. - 13. oktober Haustferie (veke 41)
November 2023 10. november Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Desember 2023 22. desember Siste skuledag før juleferie
Januar 2024 2. januar Oppstart etter juleferie
22. januar Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Februar 2024 26. -29. februar Vinterferie (veke 9)
Mars 2024 1. mars Vinterferie (veke 9)
25.-31. mars Påskeferie (veke 13)
April 2024 1.april Påskeferie
Mai 2024 1. mai Arbeidarane sin dag / Fridag for elevane
09. mai Kristi himmelfartsdag / fridag for elevane
10. mai Fridag for elevane
17.mai Nasjonaldag / fridag for elevane
20. mai 2. pinsedag / fridag for elevane
Juni 2024 21. juni Siste skuledag før sommarferien