Skulerute

Oversikt over ferie og fridagar, inkludert planleggingsdagar, for grunnskulen i Vindafjord.

Skulerute 2023/24

Kvar skule disponerer 3 planleggingsdagar i tillegg. 

Fullstendig skulerute med informasjon om antall elevdagar og retningslinjer for permisjon i Vindafjordskulen kan du lasta ned her:

Skulerute 2023/24 (PDF, 194 kB)

Skulerute 2023/24
Månad Dato Kva skjer?
August 2023 21. august Skulestart for elevane
September 2023 25. september Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Oktober 2023 09. - 13. oktober Haustferie (veke 41)
November 2023 10. november Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Desember 2023 22. desember Siste skuledag før juleferie
Januar 2024 2. januar Oppstart etter juleferie
22. januar Fridag for elevane / planlegginsdag for lærarane
Februar 2024 26. -29. februar Vinterferie (veke 9)
Mars 2024 1. mars Vinterferie (veke 9)
25.-31. mars Påskeferie (veke 13)
April 2024 1.april Påskeferie
Mai 2024 1. mai Arbeidarane sin dag / Fridag for elevane
09. mai Kristi himmelfartsdag / fridag for elevane
10. mai Fridag for elevane
17.mai Nasjonaldag / fridag for elevane
20. mai 2. pinsedag / fridag for elevane
Juni 2024 21. juni Siste skuledag før sommarferien

Skulerute 2024/25

Kvar skule disponerer 3 planleggingsdagar i tillegg. 

Fullstendig skulerute med informasjon om antal elevdagar og retningslinjer for permisjon i Vindafjordskulen kan du lasta ned her:

Skulerute 2024/25 (PDF, 195 kB)

Skulerute 2024/25
Månad Dato Kva skjer?
August 2024 15. august Skulestart for elevane
September 2024 23. september Elevfri/planleggingsdag
Oktober 2024 07.-11.oktober Haustferie (veke 41)
November 2024 08.november Elevfri/planleggingsdag
Desember 2024 20.desember Siste skuledag før juleferien
Januar 2025 02.januar Oppstart etter juleferien
20.januar Elevfri/planleggingsdag
Februar 2025 24.-28.februar Vinterferie (veke 9)
Mars 2025
April 2025 14.-21.april Påskeferie
Mai 2025 01.mai Arbeidarane sin dag / Fridag for elevane
2.mai Elevfri
29.mai Kristi Himmelfartsdag
30.mai Elevfri
Juni 2025 09.juni 2.pinsedag - elevfri
20.juni Siste skuledag før sommarferien