Publisert 05.08.2022

Vindafjord kommune skal saman med Rogaland Revisjon undersøka korleis innbyggarne opplever kontakten med kommunen. Då hadde det vore glimrandre å høyra kva du meiner.

Publisert 05.08.2022

Mobbeombodet kan bistå barn og unge som ikkje har det trygt og godt i barnehagen eller på skulen. Marit Nygård Roth er mobbeombod i Rogaland, og her er litt informasjon om hennar rolle.

Publisert 02.08.2022

Kommunane har fått ei tydeleg plikt til å samordna tenestetilbodet til barn. Gjennom BTI-modellen er Vindafjord kommune allereie godt i gang. Me har i tillegg fått ein ny oppvekstkoordinator i 50 prosent stilling frå 1. august 2022.

Publisert 22.07.2022
Bilete synar ei opplslått bok og ein kopp.

Det er for mange tid for å nyta late dagar kor ein kan parkera både klokke og kalender og berre ta dagane slik dei kjem. Då kan det vera greitt å veta at biblioteket har ope til vanlege opningstider måndag til laurdag heile sommaren.

Publisert 14.07.2022

Ni personar har omkome så langt i år på vegane i Rogaland.  Det er ein stor auke i trafikkulukker over heile landet.

Publisert 13.07.2022
Barn som teiknar

Det kan vera ulike grunnar til at eit barn eller ein familie treng støtte i kvardagen. Å vera besøksheim eller støttekontakt kan vera eit godt tiltak for å gjera kvardagen til eit barn meir meiningsfull.

Publisert 12.07.2022
Buskar og tre som veks ut i vegen.

Ser du ikkje vegen for berre tre? Nå er det tid for sommarklipp av hekkar, buskar og tre. På din eigedom er det ditt ansvar å sørga for god sikt langs vegar, i kryss og avkøyrsler.

 

Publisert 11.07.2022

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsett ny forskrift for straumstøtteordninga for frivillige organisasjoner. Lotteri- og stiftelsestilsynet har overtatt forvaltinga av ordninga.

Publisert 08.07.2022

Frå 1. august endrar Vindafjord kommune styringsmodellen i oppvekst og samfunnsutvikling. To rådgjevarstillingar blir omgjort til barnehage- og skulesjef, logopedtenesta vert auka og i tillegg får kommunen på plass ein etterlengta oppvekstkoordinator. Svein Carlos Nilsen Gjil er tilsett som barnehage- og skulesjef. 

Publisert 07.07.2022
Frå Roatoppen er det flott utsyn over Ølen og Ølensvåg.

Lurer du på kva du skal finna på i ferien? På nettsida Vakre Vindafjord finn du mange tips til korleis du kan bruka eigen kommune i sommar, og elles i året.