Publisert 19.05.2022

I dag leia Eva Vatnedal Nordtveit sitt første møte i Ungdomsrådet. Barnehage- og skulebruksplansaka var naturleg nok den saka som engasjerte mest. 

Publisert 19.05.2022

Tradisjonen tru hadde kommuneleiinga og ordføraren samarbeidsmøte med Ølen Vidaregåande skule. Denne gong var omvisning av «nye» ØVGS på agendaen.

Publisert 19.05.2022

Formannskapet blir og vist på KommuneTV. Saksdokumenta er å finna på kommunen si heimeside under kalender for politiske møte.

Publisert 12.05.2022

Mange vaksne vil kosa seg med alkohol, også når dei er saman med barna. Mange barn synes det er heilt greitt, men kvar går eigentleg grensa?

Publisert 10.05.2022

Har du hageavfall du vil kvitta deg med, men ikkje nok til å køyra ein hengar til Toraneset? Nå kan du kjøpa HIM sin hagesekk og levera saman med restavfallet.

Publisert 09.05.2022

Mange er svært glade for oppstart av ei rute til for Handlebussen. To nøgde passasjerar tok bussen saman med representantar frå kommunen og Kolumbus til Joker Vats fredag.

Publisert 05.05.2022
Med ivrige og flinke hjelparar gjekk det unna med å lasta inn pallar med smittevernutstyr og pumper.

I starten av koronapandemien var smittevernutstyr mangelvare i heile Noreg. Torsdag vart kommunen sitt overfylte beredskapslager rydda, og 18 pallar sendt med THK stiftelsen til Ukraina.

Publisert 05.05.2022
Kostebil køyrer ved Sandeid skule.

Arbeidet med å fjerna strøsanden etter vinteren er godt i gang. Før 17. mai skal alle bygder vera ferdig kosta.

Publisert 05.05.2022

Vindafjord kulturskule inviterer alle til å bli med på ei kulturell reise i Rogaland gjennom song, musikk, kunst og dans torsdag 12. mai. 

Publisert 04.05.2022
Kommunedirektør Ynge Folven Bergesen framfor rådhuset i Ølen.

Ny barnehage- og skulebruksplan har verkeleg engasjert bygdene. Engasjementet og dei vel 400 høyringsinnspela blir også tatt omsyn til i kommunedirektøren si endelege innstilling.