Publisert 31.03.2023

Vindafjord kommune ønsker innbyggarar og andre ei riktig god påskehøgtid. Her finn du opningstider og kontaktinformasjon. 

Publisert 31.03.2023

Kvart år kan Nasjonalforeningen for folkehelsen dela ut ein demenspris i kvart fylke. Nasjonalforeningen i Rogaland ber om tips til kandidatar som gjer ein innsats utanom det vanlege. 

Publisert 28.03.2023

Denne våren er Ølen skule plukka ut til tilsyn med tema tidleg innsats 1.-4, og i dag arrangerte Statsforvaltaren oppstartsmøte på kulturhuset i Ølen.

Publisert 28.03.2023

Måndag denne veka var ordførar, kommunedirektør, kommunalsjefar og barnehage- og skulesjef på samarbeidsmøte med Ølen VGS.

Publisert 23.03.2023

Liv Ingunn Heie Medhaug pensjonerer seg til sommaren, ho har vore PPT leiar i Vindafjord sidan 2012. Sonja Hundseid Lærdal (51) har takka ja til å bli vår nye PPT leiar.

Publisert 23.03.2023

Arbeidet med å byggja ei ny 36 kilometer lang kraftlinje i Vindafjord og Tysvær er i gong. Linja skal styrkja forsyningstryggleiken til Haugalandet på lang sikt.

Publisert 21.03.2023

Halfdan Krohn Brekke (38) har takka ja til stillingen som kommunalsjef samfunnsutvikling i Vindafjord kommune. Kommunedirektør Yngve F. Bergesen er glad for at han har takka ja til stillinga.

Publisert 21.03.2023

Personar på 75 år og eldre, samt bebuarar på sjukeheim, blir anbefalt ny oppfriskingsdose av koronavaksine. Tre torsdagar etter påske har vaksinekontoret ope for drop-in. 

Publisert 15.03.2023

Integreringstenesta og frivilligsentralen søker frivillige som kan vera med å bistå flyktningar som kjem til Vindafjord.

Publisert 15.03.2023

Har du nokre timar i veka du kan bruka for å gje andre ei meiningsfull fritid?