Publisert 07.05.2021
Dresskledde personar i lilla bilete med blå koronavirus rundt.

Vindafjord kommune har på ny blitt tildelt midlar til kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. I tillegg til 797.935 kroner som alt er tildelt og fordelt, er det nå tildelt nye 335.000 kroner. Søknadsfrist er 21. mai.

Publisert 06.05.2021

3. og 4. klassingane på Imsland skule og barnehage har den siste tida vore med i Batterijakta og samla batteri til den store gullmedaljen; i allefall til sølv! Dei kom nemleg på 2.plass i Noreg og vann heile 20.000 kr.

Publisert 04.05.2021

Smittesituasjonen i Noreg er ustabil, og russen får også i år ei russefeiring prega av pandemi og smitteverntiltak. Her er nokre enkle, men gode råd til russen.

Publisert 04.05.2021
Teikning av gut og jente med ransel og skulesaker.

Vil du leia arbeidet med å skapa ein god sommar for barn og unge i Vindafjord? Etter ein langvarig pandemi vert sommaren 2021 spesiell for barn og unge. For å styrka tilbodet til denne aldersgruppa har kommunen fått midlar til å laga sommarskule .På bakgrunn av dette søker me ein prosjektleiar frå og med 15. mai til ut august.

 

Publisert 03.05.2021

Frå og med måndag 3. mai er tidsintervallet mellom første og andre dose med koronavaksine endra til 12 veker for dei utan underliggande sjukdommar eller tilstandar.

 

Publisert 03.05.2021
Buskar og tre som veks ut i vegen.

Ser du ikkje vegen for berre tre? Nå er det tid for vårklipp av hekkar, buskar og tre. På din eigedom er det ditt ansvar å sørga for god sikt langs vegar, i kryss og avkøyrsler.

 

Publisert 30.04.2021
Kommuneoverlege Terje Kleiven

Det er over ein månad sidan siste smittetilfelle i kommunen vår. I skrivande stund kjenner me til eitt nytt tilfelle. Det handlar om importsmitte på arbeidsinnvandrar. Dette er risikoen med eit aktivt næringsliv. Slik det ser ut i dag har me kontroll med tiltak som er igangsett med isolasjon og karantene.

    

Publisert 30.04.2021

Fredag blei det stadfesta eit nytt smittetilfelle i Vindafjord. Det dreiar seg om importsmitte ved ei verksemd i kommunen.

Publisert 30.04.2021
Person blir vaksinert i kulturhuset i Ølen.

Denne veka har 226 fått dose 1 og 116 har fått dose 2. 589 vindafjordingar er fullvaksinerte. Ein vaksinerer nå i gruppe 6. Det er dei med underliggande sjukdommar eller tilstandar i aldersgruppa 45-55 år.

  

Publisert 28.04.2021
Vassleidningar og utstyr ligg på parkeringsplass

Frå og med torsdag denne veka og ut neste veke, blir det ein del anleggstrafikk opp til Stemmetjørn. Arbeidet med Skjold vassverk vil pågå fram til sommaren, men det blir også tatt omsyn til turgåarane i det populære turområdet.