Publisert 07.12.2021

Målet med tilskotsordninga er å legga til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Søknadsfristen er 17. desember.

Publisert 06.12.2021

Barn merkar at vaksne har drukke tidlegare enn du trur. Hugs at barn likar best vaksne som er trygge og føreseielege, også under julefeiringa.

Publisert 06.12.2021

Gruppemøta er opne for alle medlemmer og vert haldne som vist i tabellen. 

Publisert 03.12.2021

Dersom du har fått ein positiv sjølvtest, skal dette meldast til koronakontoret. No kan du melda dette inn elektronisk uansett tid på døgnet.

Publisert 03.12.2021

Frå midnatt natt til laurdag 4. desember innfører kommunane Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Etne, Bokn og Utsira nye smitteverntiltak.

Publisert 02.12.2021
Bilde av jenter med kaffikoppar

Er du ein ung vaksen som kan være med på kino, bading eller berre «henge» i lag? Likar du for eksempel TikTok og Friends kan de fort finne tonen.

Publisert 30.11.2021
Familie

Helsestasjonen i samarbeid med familieteamet tilbyr gratis foreldrekurs til førstegongsforeldre som har barn i alderen 6 månader til 3 år. Kurset passar for alle. Du treng ikkje oppleva foreldrerolla som vanskeleg, eller at barnet ditt har behov for noko spesielt for å delta.

Publisert 29.11.2021
Ølen legekontor

Grunna overgang til nytt journalsystem vil Ølen legekontor vera stengt frå onsdag 8. desember kl. 14.00 tom. fredag 10. desember. 

 

Publisert 27.11.2021
Kommuneoverlege Terje Kleiven

Smittesituasjonen i kommunen har stabilisert seg på eit moderat høgt nivå. Me oppdagar om lag 50 personar med positiv test  kvar veke.

Publisert 26.11.2021

Formannskapet si innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025 ligg no ute til offentleg ettersyn