Publisert 21.09.2021
Influensavaksine blir sett i skulder.

Vaksinekontoret får for tida mange spørsmål om når det blir oppstart av influensavaksine. Planlagt start for risikogruppene er i midten av november, og vaksinen er gratis for desse målgruppene.

Publisert 20.09.2021

Nytt eksemplar av Vindafjordbruket er nå tilgjengeleg.

Publisert 17.09.2021
Kjøpmann Gunn Vikingstad utanfor Joker Vikebygd.

Vindafjord kommune og prosjekt Vakre Vindafjord gratulerer Joker Vikebygd med prisen for årets butikk på sørvestlandet.

Publisert 17.09.2021

Det blir nå lagt til rette for 3. dose med vaksine. Først ut er dei med alvorleg nedsett immunforsvar. Vaksineringa av 16-17-åringar er ferdig med første dose, og ein er godt gang med aldersgruppa 12-15 år.

Publisert 16.09.2021

Ein pasient ved Ølen omsorgssenter har testa positivt på hurtigtest. Ventar på endeleg svarprøve. 

Publisert 16.09.2021

Det vert møte i Vindafjord kommunestyre 21. september klokka 17.30 ved Ølen kulturhus. Merk tida!

Det vert også ekstraordinært møte i formannskapet 21. september klokka 15.30 ved rådhuset.

Publisert 15.09.2021
Kran med rennande vatn.

Frist for innsending av uttale er 1. november 2021.

Publisert 14.09.2021

Ingen kan gjera alt, men alle kan gjera litt. Sjølv små aksjonar bidrar til opprydding. Me oppfordrar alle til å rydda i sitt område med sin kohort, familie, aleine eller i små grupper.

Publisert 14.09.2021
Dresskledde personar i lilla bilete med blå koronavirus rundt.

Vindafjord kommune har på ny fått tildelt midlar til kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. Den tredje tildelinga er på 585.000 kroner, og søknadsfristen er 25. september.

Publisert 13.09.2021

Gruppemøta er opne for alle medlemmer og vert haldne som vist i tabellen.