Publisert 07.12.2022

Ekstraordinært formannskapsmøte tysdag 13. desember, kl. 15.30.
Kommunestyremøte tysdag 13. desember kl. 16.30.

 

 

Publisert 07.12.2022

Gruppemøta er opne for alle medlemmer og vert haldne som vist i tabellen. 

Publisert 05.12.2022

VIndafjord kommune fekk i dag stempelet som trafikksikker kommune, etter lang tid med kvalitetssikring og innlevering av dokument. På godkjenningsmøtet deltok eit utval av tilsette saman med Trygg Trafikk og Fylkeskommunen sin leiar av fylkestrafikksikkerutvalet

Publisert 05.12.2022

KORe’ Vindafjord er godt i gong med øving til den årlege julekonserten. I år blir det halde to konsertar, i Vikebygd kyrkje 6. desember og Imsland kyrkje 8. desember.

Publisert 23.11.2022

Formannskapet si innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 ligg no ute til offentleg ettersyn

 

  

 

Publisert 21.11.2022

Tenesta Digihelsestasjon er no tilgjengeleg i Vindafjord kommune. Det betyr enkelt sagt at innbyggarane kan kommunisera med helsestasjon, skulehelsetenesta og svangerskapsomsorg via helsenorge.no.  

 

 

Publisert 21.11.2022

Regjeringa opnar no opp for at alle personar mellom 18 og 64 år utan underliggande sjukdommar, skal få tilbod om oppfriskingsdose av koronavaksine. Effekten av ein oppfriskingsdose vil imidlertid vere begrensa sidan vaksinasjonsdekninga er høg, og mange nyleg har gjennomgått infeksjon.

 

Publisert 21.11.2022

Dei politiske utvala, OPOM og DUK, var i dag på felles synfaring på Solbakken, som nærmar seg opning. Dette er omsorgsbustadar for personar med nedsett funksjonsevne.  

Publisert 18.11.2022
Familie

Helsestasjonen i samarbeid med familieteamet tilbyr gratis foreldrekurs til førstegongsforeldre som har barn i alderen 6 månader til 3 år. Kurset passar for alle. Du treng ikkje oppleva foreldrerolla som vanskeleg, eller at barnet ditt har behov for noko spesielt for å delta.

 

 

Publisert 18.11.2022

Er du ungdom mellom 12 og 16 år, og har lyst til å laga digital kunst i appen Procreate på Ipaden? Vindafjord kulturskule arrangerer kurs i digital kunst for ungdom, med oppstart 24. november.