Organisering

Klikk for stort bilete 

 

Søk etter tilsett

Velkomen som tilsett i Vindafjord kommune!

Stragisk leiargruppe

Følgjande personar inngår i Kommunedirektøren si strategiske leiargruppe:

Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen
Kommunalsjef helse og omsorg Sigurd Gjerdevik
Kommunalsjef oppvekst Nils Erik Eide
Kommunalsjef samfunnsutvikling Anne Sofie Sandvik
Kommunalsjef personal og organisasjon Kristin Marie Dahle
Kommunalsjef økonomi Vegard Bang


Leiarforum

Strategisk leiargruppe, stabsleiarane og einingsleiarane i kommunen utgjer leiarforum. Leiarforum er eit organ for utvikling av leiarskap i Vindafjord kommune, og ein arena for utfikling av samhandlinga mellom strategisk leiing og leiarar på stabs- og einingsnivå.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30