Publisert 30.07.2021

Koronapandemien er framleis ein del av kvardagen vår, sjølv om me i Vindafjord ikkje har smitte. Fleire nabokommunar har sporadisk smitte, og det er lokale utbrot fleire stadar i landet.

Publisert 16.07.2021

Torsdag blei det sett ny vaksinerekord med 468 vaksiner i løpet av éin dag. Vaksinekontoret minner om at det er viktig å møta presis til vaksinering.

Publisert 14.07.2021

Frå og med neste veke vil etnebuar kunna vaksinera seg i Vindafjord om det er ledige timar.

Publisert 12.07.2021

Manntalet er frå den 12. juli 2021 lagt ut til offentleg ettersyn i servicetorget, Vindafjord rådhus. Manntalet vil vera tilgjengeleg for offentleg ettersyn til og med valdagen måndag 13. september 2021.

Publisert 12.07.2021

Treng du å veta meir om plan- og bygningslova? Då kan dette kurset ved Sauda vidaregåande skule vera noko for deg.

Publisert 09.07.2021

Nå er det opna for vaksinebooking i gruppe 11. Det har medført at det er har blitt stor rift om ledige timar. Denne veka har ein også starta med vaksinering av barn og ungdom i risikogrupper.

Publisert 07.07.2021

Nå kan du finna det ut på den nye nettsida Vakre Vindafjord som er lansert denne veka. Vakre Vindafjord vil visa deg kor kjekt det er å vera i Vindafjord enten du vil bu, jobba eller oppleva Vindafjord.

Publisert 02.07.2021

Målet er å gje alle innbyggarar over 18 år i Vindafjord kommune første dose i løpet av kort tid. Då må alle prioritera vaksinering, sjølv om det er sommarferie.

Publisert 30.06.2021

Tidleg førehandsstemming er ei ordning for deg som ikkje har moglegheit til å stemma til hausten. Har du stemmerett, kan du førehandsstemma i Vindafjord sjølv om dette ikkje er din heimkommune.

Publisert 29.06.2021

Personar som har gjennomgått covid-19 må ta éin vaksinedose for å få gyldig koronasertifikat. Før du vaksinerer deg, er det viktig at du sjekkar kva informasjon som er registrert på deg.