Publisert 09.07.2021
Eit trillebord med klare vaksinedosar.

Nå er det opna for vaksinebooking i gruppe 11. Det har medført at det er har blitt stor rift om ledige timar. Denne veka har ein også starta med vaksinering av barn og ungdom i risikogrupper.

Publisert 07.07.2021
Utsikt frå Øktaren

Nå kan du finna det ut på den nye nettsida Vakre Vindafjord som er lansert denne veka. Vakre Vindafjord vil visa deg kor kjekt det er å vera i Vindafjord enten du vil bu, jobba eller oppleva Vindafjord.

Publisert 02.07.2021
Vaksinedosar blir trekt opp.

Målet er å gje alle innbyggarar over 18 år i Vindafjord kommune første dose i løpet av kort tid. Då må alle prioritera vaksinering, sjølv om det er sommarferie.

Publisert 30.06.2021

Tidleg førehandsstemming er ei ordning for deg som ikkje har moglegheit til å stemma til hausten. Har du stemmerett, kan du førehandsstemma i Vindafjord sjølv om dette ikkje er din heimkommune.

Publisert 29.06.2021

Personar som har gjennomgått covid-19 må ta éin vaksinedose for å få gyldig koronasertifikat. Før du vaksinerer deg, er det viktig at du sjekkar kva informasjon som er registrert på deg.

Publisert 25.06.2021
Kommuneoverlege Terje Kleiven

Det har vore lite eller ingen smitte dei siste vekene, sjølv om me har hatt fleire personar i smittekarantene som nærkontaktar.

Publisert 25.06.2021

Kostnadane til dei ulike alternativa varierer frå vel 64 til 201 millionar kroner. Du kan nå lesa heile rapporten.

Publisert 25.06.2021
Vaksinedosar blir trekt opp.

Tilgangen på vaksiner er framleis god, og ein startar vaksinering i gruppe 10 neste veke. Først ut er aldersgruppa 18-24 år.

Publisert 18.06.2021
Vaksinedosar blir trekt opp.

Er du 48 år eller eldre, og ikkje har blitt kontakta om vaksine? Då må du snarast ta kontakt med vaksinekontoret.

Publisert 11.06.2021
Eit trillebord med klare vaksinedosar.

Vaksineringa er nå godt i gang i gruppe 8 (64-55år). Ein reknar med å starta med gruppe 9 (44-55 år) i veke 25. SMS med lenke til bestilling blir sendt ut fortløpande.