Publisert 04.01.2023

Dersom du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vera aktuelt at du får behandling med tablettar.

Publisert 04.01.2023

Jente på 11 år som likar godt å lesa, gå på kino, laga mat og halda på med hobbyaktivitetar, treng vaksen støttekontakt som kan finna på kjekke aktivitetar med henne.

Publisert 04.01.2023
Familie

Helsestasjonen i samarbeid med familieteamet tilbyr gratis foreldrekurs til alle foreldre som har barn under skulealder. Kurset passar for alle. Du treng ikkje oppleva foreldrerolla som vanskeleg, eller at barnet ditt har behov for noko spesielt for å delta. Kursstart er utsett frå 3. januar til 7. februar. 

 

Publisert 03.01.2023

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

Publisert 02.01.2023

Fleire norske sjukehus opplever ei sterk auke av pasientar med RS-virus (respiratorisk syncytialvirus). Viruset gir infeksjon i luftvegane, og kan føre til pusteproblem hos små born.

Publisert 02.01.2023

I 2022 tredde barnevernsreforma i kraft. Føremålet er at barn som treng det, skal få hjelp til rett tid. Kommunane får eit større ansvar for barnevernet, og det førebyggjande og tverretatlege samarbeidet må styrkast. 

Publisert 01.01.2023

Fagne inviterer til folkemøte om bygginga av ny 132 kV kraftlinje frå Ølen via Våg til Bratthammar i perioden 2023-2027. Møtet blir halde i Skjold Arena 5. januar klokka 19.00.

Publisert 29.12.2022

Det er mykje smitte av ulikt slag i omløp, og ikkje alltid like lett å veta kva ein er smitta av. I Vindafjord kommune får du gratis sjølvtestar for covid-19 i dei fleste daglegvarebutikkane.

Publisert 23.12.2022

Mange vaksne vil kosa seg med alkohol i jula, også når dei er saman med barna. Barn merkar det raskt når vaksne drikk alkohol, men kvar går eigentleg grensa?

Publisert 21.12.2022

Stolt bonde med tru på framtida går av stabelen 30. januar 2023. Landbruks- og matministeren, leiaren i Norges bondelag og leiaren i Norsk bonde og småbrukarlag kjem. Kjem du?