Publisert 09.06.2022

Folkehelseinstituttet er bekymra for den låge dekninga av pneumokokkvaksine blant eldre og personar med underliggande sjukdom. Dei oppfordrar fleire til å beskytta seg mot sjukdommen. Nå er det kort tid igjen for dei som vil ha vaksinen gratis.

Publisert 09.06.2022
Hender med ringar av løvetann.

Familieteamet tilbyr gratis foreldrekurs til foreldre som har barn i alderen 4-10 år. Foreldrerettleiingsprogrammet heiter circle of security-parenting (COS-P). På norsk kallar me det tryggleikssirkelen. 

Publisert 08.06.2022

I dag avslutta kommunen ei vellukka kursrekkje i samarbeid med RVTS-Vest, flyktningkompetent kommune, på rådhuset i Ølen. Fleire einingar har vore representert og deltatt på heile åtte samlingar sidan oppstarten i januar 2020.

Publisert 08.06.2022

Onsdag 8. juni klokka 12.00, testar Sivilforsvaret flyalarmane i alle kommunar som har varslingsanlegg.

Publisert 03.06.2022
Vinterveg gjennom snøkledd skog.

Vindafjord kommune skal nå fornya kontraktane for vinteranbod.

Publisert 31.05.2022
Familie

Helsestasjonen i samarbeid med familieteamet tilbyr gratis foreldrekurs til førstegongsforeldre som har barn i alderen 6 månader til 3 år. Du treng ikkje oppleva foreldrerolla som vanskeleg, eller at barnet ditt har behov for noko spesielt, for å delta.

 

Publisert 31.05.2022
Teknisk bygg i Sandeid

Einingsleiarane for kommunaltekniske tenester og areal og forvaltning er nå klare til etter kvart å ta plass i Teknisk bygg i Sandeid.

Publisert 30.05.2022
Mange barn som spring trimløp.

Etter to magre korona-arrangement, blir det i år Ølmedal Rundt i tradisjonelle former. Med folkefest på Imsland bygdahus, mosjonistklasse, aktiv klasse og barneløp, i tillegg til stort matsal, drøs og god stemning.

Publisert 19.05.2022

I dag leia Eva Vatnedal Nordtveit sitt første møte i Ungdomsrådet. Barnehage- og skulebruksplansaka var naturleg nok den saka som engasjerte mest. 

Publisert 19.05.2022

Tradisjonen tru hadde kommuneleiinga og ordføraren samarbeidsmøte med Ølen Vidaregåande skule. Denne gong var omvisning av «nye» ØVGS på agendaen.