Publisert 08.10.2021
Influensavaksine blir sett i skulder.

Det er mogeleg å bestilla time til influensavaskine for andre. Du går då inn via eigen ID-port. Under finn du oppskrift på korleis du gjer det.

Publisert 08.10.2021

Vaksinekontoret held denne veka fram med koronavaksinering. Det er framleis personar som tar kontakt for 1. dose. Det er gledeleg. Dei som er 85 år og eldre, vil få dose 3 først.

Publisert 15.09.2021
Kran med rennande vatn.

Frist for innsending av uttale er 1. november 2021.

Publisert 05.10.2021

Det skal byggast sju omsorgsbustadar for psykisk og fysisk funksjonshemma i Ølen for å erstatta Seljebakken, som skal nyttast til andre føremål.

Publisert 05.10.2021
To personar i haustsol ved iet vatn.

Gut 24 år treng fritidskontakt 1-2 kveldar, inntil 6 timar i veka. Han ønskjer treningspartnar på Frisk, likar blant anna å gå tur eller i basseng, spela kort og spel og gå på klubb2000 i Etne.

Publisert 01.10.2021
Hurtigtest-sett.

Anbefalingane om testing ved symptom gjeld fortsatt. Du kan velja om du vil testa deg sjølv med godkjent hurtigtest heime, eller ta ein PCR-test ved kommunal teststasjon.

Publisert 01.10.2021

FHI har opna for at du kan velja kva vaksinetype du vil ha, og massevaksineringa i Vindafjord er avslutta. Nå blir det i hovudsak vaksinering på koronakontoret i Ølen.

Publisert 24.09.2021
Folk på restaurant

Regjeringa har beslutta at Norge går over til ein normal kvardag med auka beredskap laurdag 25. september klokka 16.00.

Publisert 24.09.2021

Vindafjord kommune avslutta denne veka massevaksineringa på kulturhuset i Ølen. Alle som er i målgruppa for dose 3 blir oppfordra til å ta kontakt med vaksinekontoret.

Publisert 24.09.2021
Plakat føredrag Ole Petter Hjelle

Kvar haust arrangerer Etne & Vindafjord Mental helse i samarbeid med VAF og andre markeringar i samband med verdensdagen for psykisk helse.