Publisert 20.08.2021

Vindafjord har fått sitt andre smittetilfelle av covid-19 denne veka. Også denne personen var i innreisekarantene, og smittesporinga er avslutta. 

 

Publisert 16.08.2021

Torsdag 19. august klokka 12.00 blir det markering på Skotane i Vikedalsdalen, som er ein av to plassar som så langt har fått nye mastar som er sett i drift.

Publisert 16.08.2021

Perioden for koronaordning for frivillige lag og organisasjonar er utvida til 31. oktober, og søknadsfristen er forlenga til 15.november.  

Publisert 12.08.2021

 - Å utvikla ein grunderidè til å bli ein internasjonal milliardsuksess krev enormt mykje. Men AutoStore har vist at det i praksis er mogleg å starta og skapa store og lønnsomme bedrifter i distrikta, og kunne skalera opp til å bli eit internasjonalt selskap.

Publisert 06.08.2021

Vaksineringa går sin gang på kulturhuset. Denne veka var det siste frist for bestilling av dose 1. Tilgang for timebestilling digitalt på Remin er nå lukka. Framover er det dose 2 som blir prioritert.

Publisert 05.08.2021

Fram til førehandsrøystinga startar 10. august, sender Valgdirektoratet ut 3,5 millionar digitale valkort til alle som har stemmerett.

Publisert 04.08.2021

Barnehagane og skulane i Vindafjord startar opp igjen på grønt nivå, etter ein velfortent sommarferie. Her kjem litt informasjon om oppstarten i år.

Publisert 02.08.2021

Vindafjord kommune ventar auka tilgang på vaksiner i tida framover. Dette medfører at mange nå vil få SMS om framskunda vaksinetime i vekene som kjem.

Publisert 30.07.2021

Koronapandemien er framleis ein del av kvardagen vår, sjølv om me i Vindafjord ikkje har smitte. Fleire nabokommunar har sporadisk smitte, og det er lokale utbrot fleire stadar i landet.

Publisert 16.07.2021

Torsdag blei det sett ny vaksinerekord med 468 vaksiner i løpet av éin dag. Vaksinekontoret minner om at det er viktig å møta presis til vaksinering.