Publisert 30.01.2023

Nasjonalforeningen for folkehelsen kan dela ut ein folkehelsepris i kvart fylke årleg. Prisen blir delt ut i Rogaland for fjerde gong i år.

Publisert 26.01.2023

Den årlege landbrukskonferansen på Haugalandet – Stolt bonde med tru på framtida – går av stabelen 30. januar. Landbruks- og matministeren, leiaren i Norges bondelag og leiaren i Norsk bonde og småbrukarlag kjem. Kjem du?

Publisert 25.01.2023

Det er formannskapsmøte tysdag 31. januar klokka 14.00.

Publisert 24.01.2023

Gruppemøta er opne for alle medlemmer og vert haldne som vist i tabellen. 

Publisert 24.01.2023

Onsdag 25. og torsdag 26. januar er helsestasjonen stengt. Då er alle tilsette på kurs.

Publisert 23.01.2023

I dag arrangerte Vindafjord kommune sin fjerde PåGlimedBTI konferanse i Skjold Arena med Marco Elsafadi som headliner. Han snakka om relasjonar og inkludering, noko som verkeleg fenga dei oppmøtte i salen.

Publisert 18.01.2023

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. Nå kan du søka straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022.

Publisert 17.01.2023

Sam Skarstad og Anna Von Wald går på lærarutdanning på Augustana University og har observasjonspraksis på Vikedal skule. Universitetet, som er lokalisert i Sør-Dakota, har fleire studentar på utveksling i Noreg i januar.

Publisert 16.01.2023

Konkurransen er delt inn i ei prekvalifisering og ein tilbodskonkurranse. 

Publisert 08.01.2023

Vindafjord har mange flotte ungdommar, og nokre av dei vart heidra for innsatsen i 2022 under ordføraren si nyttårsmottaking i Ølen kulturhus søndag kveld. Kulturstipendet blei tildelt Kristine Hustveit Nybru.