Publisert 15.02.2023

Velkommen til informasjonsmøte på Vikebygd grendehus torsdag 16. februar kl 18

Publisert 14.02.2023

I dag har kommunestyret gjennomført sitt første møte med tidleg starttid. I ei sak før jul blei det vedtatt at kommunestyremøta skal gjennomførast på dagtid.

Publisert 13.02.2023

Vindafjord kommune skal busetta 60 flyktningar i 2023, og ønsker å komma i kontakt med huseigarar som har bustadar til leige. 

 

Publisert 10.02.2023

Handlebussen starta opp den 8. februar 2019. Frå mai same år gjekk det to handlebussar, ein til Joker Vikebygd og ein til Matkroken i Imsland.

Publisert 09.02.2023

Vindafjord kommune skal vera ein god kommune å bu i for alle. For å inkludera flyktningar, innvandrar og andre tilflyttarar kan det setjast i verk ulike tiltak.

 

Publisert 07.02.2023

Skattelister for 2023 blir lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset og på kommunen sine heimesider i tre veker frå 08.02.2023.

Publisert 03.02.2023

Vindafjord og Etne frivilligsentral arrangerer uforpliktande kurs for frivillige. 

Publisert 02.02.2023

Leiarar og koordinatorar, som jobbar med barn og unge, var denne veka invitert til eit arbeidsseminar på Stord hotell. Målet var å få på plass ein handlingsplan for vidare forankring av det tverrfaglege arbeidet.

Publisert 01.02.2023

Dei første fakturaene for kommunale gebyr for 2023 er no sendt ut.

Publisert 30.01.2023

Nasjonalforeningen for folkehelsen kan dela ut ein folkehelsepris i kvart fylke årleg. Prisen blir delt ut i Rogaland for fjerde gong i år.