Kommunedirektør

Kommunedirektør (tidlegare rådmann), eller og kalla administrasjonssjef, er i Noreg i dag nytta som tittel på den øverste administrative leiaren i dei fleste kommunane, bortsett frå Oslo, Bergen og Tromsø.

Yngve Folven Bergesen

Klikk for stort bilete Ellen Marie Hagevik

Yngve Folven Bergesen er kommunedirektør i Vindafjord kommune. Bergesen er utdanna cand. jur frå universitetet i Bergen, og har bakgrunn som juridisk rådgjevar/seniorrådgjevar og underdirektør frå Sjøfartsdirektoratet.

Kommunedirektøren si leiargruppe

Kommunedirektøren si strategiske leiargruppe har saman eit hovudansvar i høve politiske og administrative avgjerder, vidareutvikla ein god bedriftkultur og følgje opp resultatkrava i organisasjonen. Det vert lagt stor vekt på teamleiing og god utvikling av kommunen sine tenester, arbeidsgjevarpolitikk og samfunnsrolle.

Kommunalsjefane har det overordna fag- og økonomiansvar for heile rammeområde, og har ansvar for at tenestene vert drive i samsvar med dei overordna måla som vert sett.

Planar og styringsdokument

Samla oversikt over planar og styringsdokument 

Kontaktinformasjon

Yngve Bergesen
Kommunedirektør
E-post
Mobil 958 63 691