Politiråd

Vindafjord kommune har etablert politiråd. Ordførar er leiar for politirådet og kommunen har ansvar for sekretariat og innkalling til møte. Politirådet skal vera eit formalisert samarbeid mellom kommunen si øvste leiing og politiet.

Politirådet i Vindafjord samla i formannskapssalen Nils Erik Eide

Rådet skal vera eit strategisk organ og sikra utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune.

Medlemmer
 

  • Politiet:
    Leiar GDE (geografisk driftseining), lensmann og politikontakt

     
  • Vindafjord kommune:
    Ordførar, kommunedirektør og kommunalsjefar, fast kontaktperson for politiet

     

Politikontakt har ansvar for oppfølging frå politiet. Både kommune og politi skal fremja saker til politiråd.  Vindafjord kommune har eitt Politråd i lag med Etne kommune, og eitt åleine i året. 

Kristine Haraldseid Strand, politkontakt Etne/Vindafjord, Fredrik Hopland Alvestad, politistasjonsjef Etne/Vindafjord og Jarle Grindheim, driftseiningsleiar Etne, Vindafjord, Sauda og Suldal (GDE) Nils Erik Eide

Les her om politikontakten

SLT

Felles politiråd (16.06.23)

Felles Politiråd saman med Etne (16.12.22)

Politirådet - ein viktig samarbeidsarena (14.06.22)