Biblioteket har ope som vanleg måndag til laurdag i haustferien, og har lagt opp til eit variert program med ulike arrangement kor både store og små kan finna noko av interesse. 

Representantar frå dei ulike kommunane i Rogaland var sist veke på tilsynskonferanse i regi av Statsforvaltaren i Rogaland. Statforvaltaren, Bent Høie, opna dagen med å snakka om at tilsyn både kan vera vakkert og ei gåve.  

Tysdag og onsdag denne veka har styrarar, rektorar, inspektørar, PPT og eigar vore på Stord hotell saman med Sauda og Suldal. Her var tema barnehage - og skulebasert kompetanseutvikling og ekstern vurdering.

Kommunalt tilsette og Nausthaugen barnehage møtas 19. september 2022

På planleggingsdagen 19. september blei det stor samling for alle tilsette med lærande nettverk for pedagogar og fagdag for fagarbeidarar og assistentar.

Kompetanseløftet for spesialpedagog og inkluderande praksis startar førprosjekt denne veka, så nå er me i gong! 

Yrkesmessa, i regi av Haugaland skule og arbeidsliv, vart arrangert denne veka i Tysvær arena Haugesund sparebank. I den samanheng var både elevar, lærarar, politisk og administrativ leiing på besøk.

I dag blei resultat frå Ung Data 2022 lagt fram. Sven Gustafsson frå Korus Stavanger presenterte og la fram resultata på ein slik måte at det var enklare å tolka og forstå tala.
 

Hender med ringar av løvetann.

Familieteamet tilbyr gratis foreldrekurs til foreldre som har barn i alderen 4-10 år. Foreldrerettleiingsprogrammet heiter circle of security-parenting (COS-P). På norsk kallar me det tryggleikssirkelen. 

Måndag 22. august startar skuleåret 2022/23 i Vindafjord. Etter ein lang og velfortent ferie så ser kommunen fram til å ta i mot elevane til første skuledag etter ferien. 

Utdanningsdirektoratet har kome med informasjon om kva som er nytt til barnhage - og skulestart. Her kan de lesa om kva dette er.