Utdanningsdirektoratet har kome med informasjon om kva som er nytt til barnhage - og skulestarten over sommarferien. Her kan de lesa om kva dette er. 

Om lag 110 engasjerte deltakarar frå barnehage, skule og alle hjelpetenester deltok på workshop om stafettloggen fordelt på tre ettermiddagar. BTI koordinator Inger Kathrine Sundve er godt nøgd med opplegget og gjennomføringa.

I dag avslutta kommunen ei vellukka kursrekkje i samarbeid med RVTS-Vest, flyktningkompetent kommune, på rådhuset i Ølen. Fleire einingar har vore representert og deltatt på heile åtte samlingar sidan oppstarten i januar 2020.

Mange barn har venta med spenning på 1. juni. av ein enkel grunn - då startar lesekampanjen "Sommarles" opp.

Tysdag 24. mai hadde Barnas kommunestyre nytt møte på Rådhuset. Den store saka denne dagen var bevilgningsaka. 

 

Bente Tednes Gjil, einingsleiar Imsland skule

Bente Tednes Gjil har takka ja til å bli den nye rektoren på Vikedal skule frå 1. august. Nåverande rektor Anne Berit S. Tveit går tilbake til jobben som lektor på Ølen vgs.

I dag leia Eva Vatnedal Nordtveit sitt første møte i Ungdomsrådet. Barnehage- og skulebruksplansaka var naturleg nok den saka som engasjerte mest. 

Tradisjonen tru hadde kommuneleiinga og ordføraren samarbeidsmøte med Ølen Vidaregåande skule. Denne gong var omvisning av «nye» ØVGS på agendaen.

Kommunedirektør Ynge Folven Bergesen framfor rådhuset i Ølen.

Ny barnehage- og skulebruksplan har verkeleg engasjert bygdene. Engasjementet og dei vel 400 høyringsinnspela blir også tatt omsyn til i kommunedirektøren si endelege innstilling.

Skuleruta for skuleåret 2023/24 er vedtatt av kommunane i Nord Rogaland, untatt Haugesund kommune, som har si eiga.