Vindafjord Jakt - og Fiskelag UNG besøkte denne veka 5, 6 og 7. klasse på Imsland skule der dei hadde eit undervisningsopplegg rundt hjort og hjortejakt.


Torsdag 21. oktober er den nasjonale refleksdagen. Vindafjord kommune markerer dagen med å dela ut gratis refleks på biblioteket og rådhuset.

Vindafjordskulen deltek på Erasmus-prosjektet READ ON konferanse om lesing og litteratur for oppvekst i Portugal 18.-20. oktober.

 

 

 

 

I samband med at kommunen har vedtatt å bli godkjent som ein trafikksikker kommune skal alle skular og barnehagar også levere dokumentasjon i høve kriteriar.

Gla jente gir high five

25. september gjekk ein over til ein normal kvardag  med auka beredskap. Det betyr at det ikkje lengre er naudsynt med kontaktreduserande tiltak i barnehagar og skuler.

Som kjent har myndigheitene oppheva alle Covid-19 restriksjonar, også dei restriksjonane som var i kollektivtrafikken (skuleskyss).

Vindafjord bibliotek startar i haust opp med «Litterære pusterom – les i lag». Ein vil ha tilbodet på biblioteket ein periode, men biblikoteket ynskjer også å bringe tilbodet ut til andre stadar i kommunen.

Planlagt start for risikogruppene er i midten av november, og vaksinen er gratis for desse målgruppene.

Frå neste veke er det dei i alderen 12-15 år sin tur til å få vaksine. For 12-åringane gjeld det at du må fylt 12 år på vaksinedagen.

Nina Iren Husevåg, 49, har takka ja til stillinga som rektor på Skjold skule. Ho kjem frå stillinga som inspektør på same skule, ei rolle ho har hatt i ti år.