Ledige næringstomter

Vindafjord kommune har ledig tomteareal for næringsverksemd. I dette oversiktskartet (PDF, 3 MB) er ledige areal merka med sirkel (ikkje alle områda er byggemodne).

I kommunen har me mange spennande næringsområde, både kommunale og private område. Eining kommunaltekniske tenester har oversikt over ledige tomter for sal i dei kommunale områda. 

Ølen næringspark

Utbjoa næringsområde

Raunes næringsområde

Knapphus næringsområde

Dommersnes næringsområde

Kontakt, prisar og etablering

For detaljar i reguleringsplanane for dei ulike områda og informasjon om prisar, ta kontakt med einingsleiar Berit Fyljesvoll Haugsland.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Halfdan Krohn Brekke, har det overordna næringsansvaret i kommunen. Ta gjerne kontakt med henne for spørsmål knytt til næringsetablering, næringsutvikling eller næringsareal.

Kommunen har også god hjelp frå andre aktørar og Medvind24 har ansvar for førstelinjetenesta knytt til næringsetablering.

 

Kontaktinformasjon

Profilbilde av Berit Fyljesvoll Haugsland
Berit Fyljesvoll Haugsland
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Mobil 91 35 04 68
Profilbilde av Halfdan Krohn Brekke
Halfdan Krohn Brekke
Kommunalsjef samfunnsutvikling
E-post
Mobil 92 24 60 49