Ledige næringstomter

Vindafjord kommune har ledig tomteareal for næringsverksemd. I dette oversiktskartet (PDF, 3 MB) er ledige areal merka med sirkel (ikkje alle områda er byggemodne).

I kommunen har me mange spennande næringsområde, både kommunale og private område. Eining kommunaltekniske tenester har oversikt over ledige tomter for sal i dei kommunale områda. 

Ølen næringspark

Utbjoa næringsområde

Raunes næringsområde

Knapphus næringsområde

Dommersnes næringsområde

Kontakt, prisar og etablering

For detaljar i reguleringsplanane for dei ulike områda og informasjon om prisar, ta kontakt med einingsleiar Marit Øverland Ilstad.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Anne Sofie Sandvik, har det overordna næringsansvaret i kommunen. Ta gjerne kontakt med henne for spørsmål knytt til næringsetablering, næringsutvikling eller næringsareal.

Kommunen har også god hjelp frå andre aktørar og Medvind24 har ansvar for førstelinjeteneste knytt til næringsetablering.

 

Kontaktinformasjon

Marit Øverland Ilstad
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 02
Mobil 416 99 045
Anne Sofie Sandvik
Kommunalsjef for samfunnsutvikling
E-post
Mobil 936 46 043