Ølen næringspark

Næringsområdet på Nerheim knappe 1 km frå Ølen sentrum er eit strategisk næringsområde for kommunen. Arealet er nyregulert og blir utvikla nå. Næringsområdet har fått namnet Ølen næringspark.

Me har framleis god plass. Det private og offentlege selskapet Ølen næringspark AS står for utvikling av området. Ta kontakt i dag, og du kan vera med å utvikla feltet ferdig.

Kontaktperson i kommunen er Anne Sofie Sandvik.

Kontaktinformasjon

Anne Sofie Sandvik
Kommunalsjef for samfunnsutvikling
E-post
Mobil 936 46 043