Ølen næringspark

Næringsområdet på Nerheim knappe 1 kilometer frå Ølen sentrum er eit strategisk næringsområde for kommunen. Arealet er nyregulert og blir utvikla nå. Næringsområdet har fått namnet Ølen næringspark.

Me har framleis god plass. Det private og offentlege selskapet Ølen næringspark AS står for utvikling av området. Ta kontakt i dag, og du kan vera med å utvikla feltet ferdig.

Kontaktperson i kommunen er Anne Sofie Sandvik.