Utbjoa næringsområde

For detaljar i reguleringsplanane og informasjon om prisar, ta kontakt med einingsleiar Marit Øverland Ilstad.

Sjå reguleringsplanen her

Kontaktinformasjon

Marit Øverland Ilstad
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 02
Mobil 416 99 045