Bassenget ved Ølen skule.

Det vert igjen bading for eldre og for personar med funksjonsnedsetting i bassenget ved Ølen skule kvar torsdag frå klokka 16.00-17.00. Pris per gang: 50 kroner. 

I tillegg er det meldt om 13 positive svar på hurtigtestar. Det er frå laurdag innført bruk av munnbind på institusjonar i Vindafjord.

Kommuneoverlege Terje Kleiven

Koronaepidemien er på ingen måte over. Smitten er blant oss, men med god vaksinedekning vil me i større grad vera verna mot vidare smitte og alvorleg sjukdom.

Kommuneoverlege Terje Kleiven

Det er aukande smitte i Vindafjord, og kommunen set nå inn ekstra tiltak. Det er ikkje testing i helgene, men ein oppmodar personar som testar postivt på hurtigtest om å melda frå.

Vaksinekontoret held denne veka fram med koronavaksinering. Det er framleis personar som tar kontakt for 1. dose. Det er gledeleg. Dei som er 85 år og eldre, vil få dose 3 først.

Hurtigtest-sett.

Anbefalingane om testing ved symptom gjeld fortsatt. Du kan velja om du vil testa deg sjølv med godkjent hurtigtest heime, eller ta ein PCR-test ved kommunal teststasjon.

FHI har opna for at du kan velja kva vaksinetype du vil ha, og massevaksineringa i Vindafjord er avslutta. Nå blir det i hovudsak vaksinering på koronakontoret i Ølen.

Vindafjord kommune avslutta denne veka massevaksineringa på kulturhuset i Ølen. Alle som er i målgruppa for dose 3 blir oppfordra til å ta kontakt med vaksinekontoret.

Det blir nå lagt til rette for 3. dose med vaksine. Først ut er dei med alvorleg nedsett immunforsvar. Vaksineringa av 16-17-åringar er ferdig med første dose, og ein er godt gang med aldersgruppa 12-15 år.

Det er nå mogleg å bestilla time for koronavaksinering i Remin. Aktuelle dagar for dette er torsdagane 16. og 23. september.