Visste du at FHI anbefaler oppfriskingsvaksine mot sjukdomane difteri, stivkrampe, kikhoste og polio når det er gått om lag ti år sidan førre vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio?

Eit barn i Vindafjord kommune treng ein besøksheim, og Etne Vindafjord barnevernteneste søker etter foreldrevikar/besøksheim i samarbeid med familien det gjeld. Kan det vera deg? Som foreldrevikar kan du gjera ein stor forskjell.

Koronakontoret avviklar tilbodet om vanleg koronatesting. Torsdag var siste dag med testing i teltet, som blir tatt ned om kort tid. Det er også slutt på elektronisk timebestilling og innmelding av positiv sjølvtest.

Personar med alvorleg svekka immunforsvar er per i dag anbefalt 3 dosar i grunnvaksinasjonsserien, og i tillegg ein oppfriskingsdose 3 månadar etter dose 3. Personar over 80 år kan velja sjølv om dei vil ha dose 4.

Postitiv hurtigtest.

Koronakontoret har denne veka avgrensa kapasitet på bekreftande PCR-testing og responstid på koronatelefonen. Det er framleis viktig å melda inn positiv sjølvtest elektronisk.

Gammel koffert fylt med sandstrand, sjø og blå himmel.

Me kan snart sjå ein ende på over to år med pandemi. Vaksinekontoret i Vindafjord trappar derfor opp aktiviteten og tilbyr igjen reisevaksiner.

Helse- og omsorgstenestene ønskjer tilbakemelding frå deg som pårørande. Korleis opplever du å bli involvert og ivaretatt?

Kommuneoverlege Terje Kleiven

Auka tal innlagte med korona, magesymptom hos barn, høgt sjukefråvær i kommunen, reise utanlands med barn og smittevernråd, er noko av innhaldet i oppsummeringa denne veka.

Den viktigaste beskjeden er at alle som skal ut og reisa sjølv må sjekka reglene for landet dei skal reisa inn i, inkludert reglar for koronasertifikat. Reglane kan vera ulike for landa ein reiser til.

Tilrettelagte tenester søker etter avlastingsfamilie til jente på 7 år med Downs syndrom.