OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

SFO

Gratis kjernetid også for 2. klasse i SFO frå hausten 2023

Kunnskapsdepartementet har nå vedtatt endringer i forskrift til opplæringslova § 1B-4 om gratis kjernetid i skulefritidsordninga for elevar både på 1. og 2. årstrinn. Endringa trer i kraft 1. august 2023. Den nye forskriftsteksten er publisert på LovdataInformasjon om bakgrunn for endringa (02.06.23)

Frå august 2024 ligg det an til at det regjeringen gir gratis kjernetid for 1. - 3.klasse på SFO

Føresette treng ikkje søka om gratis kjernetid, dette vil komme til fråtrekk automatisk for alle på 1. og 2. trinn. Gratis kjernetid er pakke 7, eller fråtrekk på faktura tilsvarande 12 timar SFO i veka (1550 kroner per januar 2024).

Søknadsfrist skuleåret 2024/25

Alle som ønskjer plass på SFO komande skuleår må søkje innan 1. mars. Dersom barnet har SFO plass i 2023/2024 og skal ha same pakke treng ein ikkje søkje. Om det skal være endring i pakke må det søkes om det.  Hugs å seie opp SFO dersom barnet har SFO nå, men ikkje skal nytte SFO i 2024/2025.

 Nye vedtekter blei vedtekne i kommunestyret 14. februar 2023. (16.02.23)

 

 

 

Til toppen