OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

SFO

Gratis kjernetid også for 2. klasse i SFO frå hausten 2023

Kunnskapsdepartementet har nå vedtatt endringer i forskrift til opplæringslova § 1B-4 om gratis kjernetid i skulefritidsordninga for elevar både på 1. og 2. årstrinn. Endringa trer i kraft 1. august 2023. Den nye forskriftsteksten er publisert på LovdataInformasjon om bakgrunn for endringa (02.06.23)

Søknadsfrist skuleåret 2023/24 er endra til 12. mars 2023

Alle som ønskjer plass på SFO komande skuleår må søkje innan 12. mars, også dei som allereie har plass i dag. Nye vedtekter blei vedtekne i kommunestyret 14. februar 2023. (16.02.23)

Gratis kjernetid for 1. klassingar frå hausten 2022

I statsbudsjettet for 2022 blei det vedteke 12 timar gratis SFO for elevar på 1. trinn. Ny forskrift i tråd med den nye ordninga har vore på høyring og gjeld frå skuleåret 2022/2023. Føresette skal difor ikkje søka om gratis kjernetid, dette vil komme til fråtrekk automatisk for alle på 1. trinn. Dersom nytt statsbudsjett kjem med at fleire trinn skal ha gratis kjernetid vil det eventuelt vere same ordning for desse. Gratis kjernetid er pakke 7, eller fråtrekk på faktura tilsvarande 12 timar SFO i veka (1500 kroner per august 2023).

 

Til toppen