Hogst og forynging

Skogeigar har ansvaret for at tiltak som blir gjennomført i skogen skjer i samsvar med lovar og forskrifter, mellom anna skogbrukslova og forskrift om berekraftig skogbruk.

I tillegg inneheld Norsk PEFC Skogstandard kravpunkt om korleis skogeigar skal forvalte og drive skogen.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Gitte P. Halvorsen
Seniorrådgjevar skog og vilt
Areal og forvaltning
E-post
Telefon 53 65 61 29
Erle Mæland Aasheim
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 907 77 655