Alt om korona i Vindafjord

Smittesituasjonen | Tiltak | Testing | Informasjon

Gå til temaside om koronaviruset

Kultur og fritid

Kyrkjekontora i Vindafjord

Kyrkja i Vindafjord har kontor ved nokre av kyrkjene, og på Rådhuset i Ølen. Kyrkjeverja har kontoret sitt i Skjold kyrkje.

Kyrkja i Vindafjord har eiga nettside. Her finn ein gudstenestelista og her er påmeldingsmodular både til konfirmasjon og babysong.

Kyrkjeverje

Kyrkjeverje Inghart Lasse Tveit
Telefon: 53 65 57 93
Epost: inghart.lasse.tveit@vindafjord.kommune.no

Kateket Britt Karstensen
Telefon:53 65 65 42

Organist Jurij Kotkovitch / Organist Nelly Kotkovitch
Telefon: 416 46 183

Prestane

Sokneprest i Vikedal, Sandeid og Imsland kyrkje
Tsegayesus Hurisa Hunde
Telefon: 53 65 56 17/ 970 38 011

Sokneprest i Skjold, Vats og Vikebygd kyrkje
Kristian Kyllingstad
Telefon: 53 65 57 94 / 905 23 560

Sokneprest i Ølen og Bjoa kyrkje
Kari Vik Stuhaug
Telefon: 53 65 65 41 / 475 53 529

 

Gudstenestelista og anna informasjon finn du på http://www.hyrdingen.no/

Ved dødsfall skal gravferdsbyrå kontaktast. Dei syter for vidare kommunikasjon med prest og kyrkje.

Kyrkjelydane i Vindafjord vil ynskja dykk til lukke med barnet de har fått, og velkomne til dåp!

Vil du vita meir om kyrkja sitt syn på dåpen, kan du gå til Den Norske Kyrkja si side om dåpen.

Ta kontakt med den lokale soknepresten på kyrkjekontoret om du lurer på noko.

Kyrkja si oppgåve er å bringa Bibelen sin bodskap til alle menneske, utan omsyn til kva motiv folk har for å søkja kyrkja sine tenester.

Utmelde og andre som ikkje tilhøyrer Den norske kyrkja, er velkomne til gudstenester og andre arrangement i kyrkja.

Omlag 75 % av innbyggjarane i Noreg er medlemmer i Den norske kyrkja. Kyrkja spør aldri etter grunn for den enkelte sitt kyrkjemedlemsskap.

Skjema for inn-og utmelding

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Kyrkjeverje
Tlf: 53 65 57 93
E-post: Send epost