Kultur og fritid

Kyrkjekontora i Vindafjord

Kyrkja i Vindafjord har kontor ved nokre av kyrkjene, og på Rådhuset i Ølen. Kyrkjeverja har kontoret sitt i Skjold kyrkje.

Kyrkja i Vindafjord har eiga nettside. Her finn ein gudstenestelista og her er påmeldingsmodular både til konfirmasjon og babysong.

Kyrkjeverje

Kyrkjeverje Inghart Lasse Tveit
Telefon: 53 65 57 93
Epost: inghart.lasse.tveit@vindafjord.kommune.no

Kateket Britt Karstensen
Telefon:53 65 65 42

Organist Jurij Kotkovitch / Organist Nelly Kotkovitch
Telefon: 416 46 183

Prestane

Sokneprest i Vikedal, Sandeid og Imsland kyrkje
Tsegayesus Hurisa Hunde
Telefon: 53 65 56 17/ 970 38 011

Sokneprest i Skjold, Vats og Vikebygd kyrkje
Kristian Kyllingstad
Telefon: 53 65 57 94 / 905 23 560

Sokneprest i Ølen og Bjoa kyrkje
Kari Vik Stuhaug
Telefon: 53 65 65 41 / 475 53 529

Digitale gudstenester 2020

I år må du melda deg på gudstenester jul og nyttår pga begrensa plasser. Det gjer du på vindafjord.kyrkjer.no

Digital julegudsteneste frå Vindafjord kan du følge her

Digitale julekonsertar kan du sjå her

Gudstenestelista og anna informasjon finn du på http://www.hyrdingen.no/

Vikebygd kyrkje

 

Vikebygd har hatt ei lang rekke kyrkjer. Den eksisterande kyrkja er den femte i rekka, og vart vigsla 23. september 1937.

Imsland Kyrkje

 

Kyrkja ligg idyllisk til ved Imslandssjøen og er den minste kyrkja i Vindafjord.

Skjold kyrkje

 

Skjold kyrkje ligg langs E 134 i Skjold.

Ølen Kyrkje

 

Ølen kyrkje ligg i Ølen sentrum, på oppsida av E 134.

Vikedal kyrkje

 

Vikedal kyrkje er ei langkyrkje i tre. Den vart vigsla i 1881, og bygd i sein-empirestil.

Vats kyrkje

 

Vats kyrkje ligg sentralt i bygda, ved enden av Vatsvatnet.

Sandeid kyrkje

 

Sandeid kyrkje er ei langkyrkje i tre som vart vigsla i 1904. Kyrkja har 300 sitteplassar.

Bjoa kyrkje

Bjoa kyrkje ligg ved vegen på Innbjoa.

Hovudansvaret for gudstenester og kyrkjelege handlingar er lagt til presten. Utover det ligg den kyrkjelege myndigheit på lokalplanet til soknet, representert ved soknerådet og fellesrådet.

Det er soknerådet som opptrer på vegne av soknet dersom ikkje anna kjem tydeleg fram i lova eller har heimel i lova.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30