Kyrkja på nett

Kyrkja i Vindafjord er å finna både på nett og Facebook. Under finn du lenker til dei ulike sidene.

Kyrkja i Vindafjord si nettside

Gudstenestelista og anna informasjon finn du på hyrdingen.no eller kyrkja i Vindafjord sin kalender.

Kyrkja i Ølen og Bjoa på Facebook

Skjold, Vats og Vikebygd kyrkje på Facebook

Den norske kyrkja i Vikedal, Sandeid og Imsland på Facebook