Kyrkjekontor og tilsette

Prestekontora finn du på rådhuset i Ølen og i Kyrkjevegen 11 i Vikedal. Kyrkjeverja har kontoret sitt i Skjold kyrkje.

Kyrkja i Vindafjord har eiga nettside. Der finn du gudstenestelista og påmeldingsmodular både til konfirmasjon og babysong.

Her finn du kontaktinformasjon til alle tilsette i kyrkja i Vindafjord

Kontaktinformasjon

Kyrkja i Vindafjord

E-post: post.kyrkja@vindafjord.kommune.no

Kyrkjeverje
Inghart Lasse Tveit
Telefon: 53 65 57 93
E-post: inghart.lasse.tveit@vindafjord.kommune.no