Styringsdokument oppvekst

Barnehage

Grunnskule

Barnehage - og skulemiljø

Pedagogikk og strategi i barnehage og skule

Kompetanseutviklingsplan for kompetanseløftet Etne/Vindafjord 2022-25 (PDF, 862 kB)

Rutine for tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne 2023-26 (PDF, 354 kB)

Barn på tur ved Sandeidfjorden - Klikk for stort bilete