Styringsdokument

Rettleiar for reguleringsstøtte 2023-26 (PDF, 2 MB)

Kvalitetsmelding barnehage og skule 2022 (PDF, 6 MB)

Pedagogikk og strategi i skule og barnehage 2023-26

Kvalitetssikring av barnet si allsidige utvikling, barnehage og PPT 2022-2026 (PDF, 2 MB)

Tilstandsrapport barnehage og skule 2021 

Barnehage- og skulemiljø 2022-2024

Handlingsplan for eit godt psykososialt miljø i barnehage og skule i Vindafjord 2022-24

Rettleiar utøvande logoped 14.09.22 (PDF, 298 kB)

BTI modellen - plan for tverrfagleg samhandling i Vindafjord kommune 2021-2024

Rutine Helse og PPT er eit felles lag rundt barn og unge april 2021 (PDF, 377 kB)

Læring i felleskap - barn og unge med nedsatt høyrsle 2020-23 (PDF, 928 kB)

Informasjon om moderasjonsordningar for barnehageåret 2020-2021 (PDF, 175 kB)

Overgangsprosedyrar barnehage og skule 2020-23 (PDF, 2 MB)

Vedtekter for kommunale barnehagar i Vindafjord 2019 (PDF, 324 kB)

Informasjon om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne 2017 (PDF, 441 kB)

Handlingsplan vald i nære relasjonar 2016