Styringsdokument

Kvalitetssikring av eleven sitt læringsutbyte, skule og PPT 2022-2026

Tilstandsrapport barnehage og skule 2021

Barnehage- og skulemiljø 2022-2024

Handlingsplan for eit godt psykososialt miljø i barnehage og skule i Vindafjord 2022-24

Pedagogisk IKT-plan for Vindafjordskulen 2021-24

Kommunal rettleiar for opplæring av barn frå språklege minoritetar) 2021-2024

Tilstandsrapport  for Vindafjordskulen 2020 (PDF, 2 MB)

BTI modellen - plan for tverrfagleg samhandling i Vindafjord kommune 2021-2024

Rettleiar - Skulenærvær- kvar time tel! aug 2021 (PDF, 695 kB) 

Informasjon til føresette - Skulenærvær- kvar time tel! aug 2021 (PDF, 551 kB)

Rutine Helse og PPT er eit felles lag rundt barn og unge 2021 (PDF, 377 kB)

Rettleiar utøvande logoped 25. mai 2021 (PDF, 3 MB)

Ordensreglement Vindafjordskulen 2021 (PDF, 343 kB)

Vedtekter for skulefritidsordninga i Vindafjord kommune 2020-23 (PDF, 586 kB)

Læring i felleskap - barn og unge med nedsatt høyrsle 2020-23 (PDF, 928 kB)

Leseplan 1-7 Vindafjordskulen 2019 (PDF, 2 MB)

Tilstandsrapport for Vindafjordskulen 2019 (PDF, 5 MB)

Overgangsprosedyrar barnehage og skule 2020-23 (PDF, 2 MB)

Kvalitetsplan for VINDAFJORD SFO 2020 vedtatt 16.10.19 (PDF, 2 MB)

Handlingsplan vald i nære relasjonar 2016

Kommunalt reglement for skuleskyss revisjon 2022 (PDF, 715 kB)

Pedagogikk og strategi i skule og barnehage 2015-20 (PDF, 2 MB)