Ungdata

Ungdata er eit spørjeskjemabasert verktøy som gir eit breitt bilete av korleis ungdom har det og kva dei driv med i fritida. Denne rapporten presenterer hovudresultata frå ungdataundersøkinga som blei gjennomført blant ungdomsskuleelevar i Vindafjord kommune våren 2019.

Jente og mobiltelefon - Klikk for stort bilete Marco Wolff frå Pixabay

Resultat frå undersøkinga