Eigenberedskapsveka 2022 er i gong

Du er ein del av Noreg sin beredskap. Har du begynt med eigenberedskap? Med enkle grep blir du betre rusta til å klara deg sjølv i ei krise.

G. Røkeberg / DSB

Les meir og få mange gode råd på 

sikkerhverdag.no

Les også 

Du bør kunna klara deg sjølv i minst tre døgn

Sjekk eigenberedskapen din

You are part of Norway’s emergency preparedness. Information in different landguages.