Dette er ein invitasjon til lag, organisasjonar og sambygdingar i Vindafjord. Det blir møter i alle bygdene om prosjektet «Inkluderande bygder». Lista er oppdatert med dato for Bjoa og Vikebygd. 

 

I år blir det julegåvetre både på Ølen senter og Ølen torg i desember. Her kan innbyggarar i Vindafjord og Etne som har det trongt økonomisk koma med julegåveønske til barn og unge. Dei som vil bidra kan velja eit hjarte og kjøpa inn gåva.

 

 

11. november er Verdsdagen for psykisk helse. Etne og Vindafjord mental helse og Vindafjord arbeidsgiverforening (VAF) inviterer til frukostseminar i kinosalen på Skakkesenteret.

 

 

Pandemien og krigen i Europa gjer at eigenberedskap er meir aktuelt enn på lenge. Det kjem på toppen av allereie kjente utfordringar som cybertruslar og meir ekstremvêr. 

Du er ein del av Noreg sin beredskap. Har du begynt med eigenberedskap? Med enkle grep blir du betre rusta til å klara deg sjølv i ei krise.

Målet med tilskotsordninga er å legga til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Søknadsfristen er 18. november.

 

 

Øving gjer meister, seier eit gamalt ordtak. Det er det mykje sant i. Det er lettare å handtera til dømes langvarig straumbrot og vassmangel om du på førehand har tenkt på at det kan skje – og er litt førebudd på kva du skal gjera.

 

 

You are part of Norway’s emergency preparedness. Below you will find information in different landguages.

Har du alt du treng for å klara deg sjølv i minst tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 31. oktober startar ei landsdekkande kampanjeveke om eigenberedskap.

Gjennom satsinga Gode VIBar skal arbeidsgrupper frå Vikebygd, Imsland og Bjoa jobba fram nye prosjekt som kan fremma bygdene for nye innbyggarar, ny næring og som reisemål.