Ein haug med negative hurtgtestar.

Vindafjord kommune har god tilgang på sjølvtestar, og deler ut gratis testar til prioriterte grupper.

Familie på strand ser på solnedgangen.

Familieteamet tilbyr gratis foreldrekurs til foreldre som har barn i alderen 6-12 år. Foreldrerettleiingsprogrammet heiter circle of security-parenting (COS-P). På norsk kallar me det tryggleikssirkelen. 

Blikksille sommardag på Ølsfjorden.

Har du lyst til å jobba med folk? Vindafjord kommune har nå lyst ut ei rekke sommarjobbar innan helse og omsorg. Søknadsfristen er 14. februar.

Organiseringa av den storstilte massevaksineringa laurdag har pågått sidan veka før jul. Det er også eit stort arbeid som er lagt ned gjennom dagen, både av fast tilsette, innleigde, Sivilforsvaret og frivillige.

Smittesituasjonen er stabil i Vindafjord, og frå neste veke er skular og barnehagar tilbake på grønt nivå. 

Dresskledde personar i lilla bilete med blå koronavirus rundt.

Vindafjord kommune har i runde 6 fått tildelt 501.000 kroner i midlar til kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. Søknadsfrist er 21. januar.

Logo til Ung Kultur Møtes

Etne og Vindafjord samarbeidar også i år om å arrangera UKM. Dette skjer på Ølen kulturhus 19. februar. Påmeldinga er nå open. 

Minibuss køyrer på veg med grøn skog i bakgrunnen

Handlebussen har tilbod ut januar 2022, men må etter det førebels avviklast.

På grunn av smittesituasjonen har ordføraren bestemt seg for å utsetja nyttårsmottakinga inntil vidare.

HIM tilbyr i år å henta juletreet ditt.