Reglement og vedtekter

Forskrift

23.03.2021 Forskrift for godgjersle for folkevalde i Vindafjord (PDF, 386 kB)

Lokale forskrifter i lovdata

Vedtekter

24.09.2019 Vedtekter SFO (PDF, 255 kB)

24.09.2019 Vedtekter for kommunale barnehagar (PDF, 324 kB)

09.06.2009 Vedtekter eigedomsskatt (PDF, 126 kB)

Reglement

22.09.2020 Delegeringsreglement (PDF, 2 MB)

27.10.2020 Økonomireglement (PDF, 292 kB)

01.08.2014 Reglement for skuleskyss 2016 - 2020 (PDF, 670 kB)

02.12.2019 Overgangsprosedyrar barnehage - skule (PDF, 2 MB) 

23.05.2017 Reglement for handsaming av klagesaker (PDF, 100 kB)

22.06.2021 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning (PDF, 741 kB)

26.10.2010 Reglement kommunestyret (PDF, 344 kB)

20.12.2005 Reglement formannskapet (PDF, 345 kB)

05.05.2020 Reglement ungdomsrådet (PDF, 744 kB)

14.04.2023 Reglement integreringsrådet (PDF, 609 kB)

Reglement rådet for eldre og personar med funksjonsnedsetting (PDF, 606 kB)

Reglement Vindafjord kontrollutval (PDF, 222 kB)

 

Retningslinjer

18.02.2020 Alkoholpolitiske retningslinjer 2020 - 2024 (PDF, 237 kB)

17.04.2008 Etiske retningslinjer (PDF, 44 kB)

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat
Telefon 53 65 65 65

Anne Mette Klungland 53 65 65 62
Inger Olaug Sandvik 53 65 65 08