Økonomi og styringsdokument

Budsjett og økonomiplan 

Budsjett og økonomiplan 2024 - 2027

  • Gebyrliste 2024
    Gebyrlista (erstattar taksthefte) er del av budsjettvedtaket.

Historiske år

Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023 - 2026

Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022 - 2025

Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021 - 2024

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023

Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019 - 2022 (PDF, 3 MB)

Tertialrapportar

2. tertialrapport 2023

1. tertialrapport 2023

2. tertialrapport 2022

1. tertialrapport 2022

2. tertialrapport 2021

1. tertialrapport 2021

2. tertialrapport 2020

1. tertialrapport 2020

Årsmelding og årsrekneskap

Årsmelding og årsrekneskap 2022

Årsmelding og årsrekneskap 2021

Årsmelding og årsrekneskap 2020

Årsmelding 2019 (PDF, 2 MB)

Årsmelding 2018 (PDF, 7 MB)

Årsmelding 2017 (PDF, 9 MB)

Årsmelding 2016 (PDF, 8 MB)

Kontaktinformasjon

Profilbilde av Vegard Bang
Vegard Bang
Kommunalsjef
Økonomi
Vindafjord kommune
E-post
Mobil 91 54 88 85