Økonomi og styringsdokument

Budsjett og økonomiplan 

Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022 - 2025

Historiske år

Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021 - 2024

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023

Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019 - 2022 (PDF, 3 MB)

Tertialrapportar

1. tertialrapport 2022

2. tertialrapport 2021

1. tertialrapport 2021

2. tertialrapport 2020

1. tertialrapport 2020

Årsmelding og årsrekneskap

Årsmelding og årsrekneskap 2021

Årsmelding og årsrekneskap 2020

Årsmelding 2019 (PDF, 2 MB)

Årsmelding 2018 (PDF, 7 MB)

Årsmelding 2017 (PDF, 9 MB)

Årsmelding 2016 (PDF, 8 MB)

Kontaktinformasjon

Vegard Bang
Kommunalsjef
Økonomi
Vindafjord kommune
E-post
Mobil 915 48 885