Økonomi og styringsdokument

Budsjett og økonomiplan 

  Historiske år

  Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023

  Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019 - 2022 (PDF, 3 MB)

  Tertialrapportar

  1. tertialrapport 2021

  2. tertialrapport 2020

  1. tertialrapport 2020

  Årsmelding og årsrekneskap

  Årsmelding og årsrekneskap 2020

  Årsmelding 2019 (PDF, 2 MB)

  Årsmelding 2018 (PDF, 7 MB)

  Årsmelding 2017 (PDF, 9 MB)

  Årsmelding 2016 (PDF, 8 MB)

  Kontaktinformasjon

  Vegard Bang
  Kommunalsjef for økonomi
  E-post
  Mobil 915 48 885