Gjeldande kommuneplan

  • Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet for Vindafjord kommune.
  • Den gir rammer for verksemda sine planar og tiltak, og planar for bruk og vern av arealer i kommunen. 
  • Ein samla kommuneplan består både av ein samfunnsdel med handlingsdel og ein arealdel.

Kommuneplan 

Samfunnsdelen i Vindafjord kommune sin kommuneplan blei vedtatt 04.04.17. Arealdelen blei vedtatt 20.06.17.

Les kommuneplanen her (PDF, 4 MB)

Sjå kommuneplanen digitalt her

Kommunedelplanar

Ein kommunedelplan er på eit meir detaljert nivå enn kommuneplanen.

20.10.2015 Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim  (PDF, 5 MB)

24.08.2018 Kommunedelplan for kulturminne og miljø (PDF, 13 MB)
 

08.09.2015 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg (PDF, 5 MB)
Revisjon pågår