Slik søker du helse- og omsorgstenester

Det er eit felles søknadsskjema til helse- og omsorgstenester i Vindafjord kommune.

Søknadsskjema helse- og omsorgstenester

Klikk på denne lenka for å lesa meir om kva helse- og omsorgstenester du må søka om.

Dersom det er ein annan person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen. Signert fullmakt kan enten leggast ved søknaden eller ettersendast kommunen merka «Tenestekontoret» per post.

Skjemaet skal sendast direkte til
Tenestekontoret, Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen.

Hjelp til å søka

Dersom du har behov for hjelp til å fylla ut søknadsskjema kan du kontakta tenestekontoret ved rådhuset i Ølen. Sjå kontaktinformasjon på denne sida. 

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist, søknadar blir behandla fortløpande.

Prisar 

Dei fleste helse- og omsorgstenester er utan eigenbetaling. Betalande tenester står det meir om i taksthefte til Vindafjord kommune.

Taksthefte (PDF, 429 kB)

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak innan tre veker frå du mottok vedtaket. I klagen må du beskriva kva du klagar på, og hva du ønskjer endra i vedtaket. Du må begrunna klagen.

Klagen skal sendast til tenestekontoret, slik at me kan vurdera om det er grunn til å endra vedtaket. Dersom klagen ikkje vert tatt til følge, sender me klagesaka til statsforvaltaren i Rogaland for endeleg avgjerd.

Det er pasient- og brukarombod i alle fylker. Der kan du venda deg dersom du har behov for råd, rettleing og informasjon om rettar som brukar eller pårørande.

Aktuelt lovverk

 

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Telefon 53 65 60 50

Berit Ølfarnes: 53 65 60 50
Monica Stødle Velde: 53 65 60 47

Opningstid
Klokka 08.00 - 15.30

Besøksadresse
Rådhuset, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen 

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Trine Sørensen
Leiar
Tenestekontoret
E-post
Telefon 53 65 60 48