OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Bufellesskap

Kommunen kan tilby bufellesskap med heildøgns omsorgstenester for menneske med psykisk utviklingshemming, fysisk funksjonshemming og psykisk sjukdom.

  • Bufellesskapa har heildøgns bemanning som gir eit heilskapleg tenestetilbod som er tilpassa bebuarar med omfattande behov for helse- og omsorgstenester
  • All tenesteyting er individuelt vurdert og vert tildelt ut frå den einskilde sitt behov.

Slik søker du

Søknadsskjema kommunal bustad/omsorgsbustad

Dersom det er ein annan person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen. Signert fullmakt kan enten leggast ved søknaden eller ettersendast per post til kommunen merka «Tenestekontoret».

Skjemaet skal sendast direkte til
Vindafjord kommune, Tenestekontoret, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen.

Hjelp til å søka

Dersom du har behov for hjelp til å fylla ut søknadsskjema, ta kontakt med tenestekontoret.

Til toppen