Sandeidtun

Burettslag i Sandeid med 5 husvære. Brukarane eig husvære og betalar fellesutgifter.

Kontaktinformasjon

Kristin Tellefsen
Avdelingsleiar
Sandeidtun og Bufellesskapet i Sandeid
E-post
Mobil 90 50 20 85