Tilrettelagte tenester

Kva tilbyr me?

  • Eining for tilrettelagte tenester gir tenester til heimebuande i eigen bustad eller bufellsskap.
  • Målgruppa for tilrettelagte tenester er personar med psykisk utvikling- og/eller fysisk funksjonshemming.
  • Eininga driv også aktivitetshuset Gnisten i Sandeid.
  • Kommunen har tre bufellesskap; Sandeidtun og Bufellesskapet i Sandeid, samt Seljebakken i Ølen.

Kontaktinformasjon

Åshild Håvås
Einingsleiar
Tilrettelagte tenester
E-post
Telefon 53 65 56 20
Mobil 992 27 080
Anne Liv Gjerde Imsland
Avdelingsleiar
Seljebakken
E-post
Telefon 53 65 56 60
Mobil 988 76 724
Leif Arne Løvereide
Avdelingsleiar
Sandeidtun
E-post
Telefon 53 65 56 58
Mobil 911 69 332
Leif Arne Løvereide
Avdelingsleiar
Sandeid bufellesskap
E-post
Telefon 53 65 56 51
Mobil 911 69 332
Birte Dyngeland
Avdelingsleiar
Gnisten
E-post
Telefon 53 65 56 31
Mobil 975 14 137
Nina Drivarbekk Haslemo
Konsulent
Tilrettelagte tenester
E-post
Telefon 53 65 56 23