Tilrettelagte tenester

Kva tilbyr me?

  • Eining for tilrettelagte tenester gir tenester til heimebuande i eigen bustad eller bufellsskap.
  • Målgruppa for tilrettelagte tenester er personar med psykisk utvikling- og/eller fysisk funksjonshemming.
  • Eininga driv også aktivitetshuset Gnisten i Sandeid.
  • Kommunen har tre bufellesskap; Sandeidtun og Bufellesskapet i Sandeid, samt Seljebakken i Ølen.

Kontaktinformasjon

Leif Arne Løvereide
Avdelingsleiar
Bufellesskapet
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 56 51
Mobil 91 16 93 32