Økonomiske ytingar frå NAV

NAV vurderer rettar til økonomisk sosialhjelp, naudhjelp og midlertidig butilbod til personar i naud. 

pixel2013@Pixabay

Informasjon om rettar etter sosialtjenestelova (DOCX, 31 kB)

Les meir på NAV sine heimesider