Integreringstenesta

Integreringstenesta ligg under NAV, og har hovudansvaret for busetting av flyktningar i Vindafjord og Etne.

Witizia@Pixabay

Les meir om arbeidet til integreringstenesta.