Kart

Samla oversikt over ulike kartløysingar som kan nyttast til ulike føremål. Klikk på nedpila på dei ulike kartløysingane, så finn du kva mogelegheiter det er i kvar kartløysing. Reguleringsplan kan du til dømes finna både på kommunekart og planinnsyn.

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Stine Helen Marken
Rådgjevar
Areal og forvaltning
E-post
Telefon 53 65 61 34
Erle Mæland Aasheim
Einingsleiar
Areal og forvaltning
E-post
Mobil 907 77 655