Velkommen til nytt barnehage - og skuleår

Barnehagane og skulane i Vindafjord startar opp igjen på grønt nivå, etter ein velfortent sommarferie. Her kjem litt informasjon om oppstarten i år.

Lenka Fortelna, Pixabay

Barnehage

Barnehagane startar opp måndag 16. august. Alle barnehagane har planleggingsdag 13. august. Klikk her for barnehageruta.

Dersom de har spørsmål vedkomande oppstart, ta kontakt med styrar på den enkelte barnehage. 

Skule

Skulane startar også opp for elevane måndag 16.august. Klikk her for skuleruta

Ta kontakt med rektor dersom de har spørsmål vedkomande oppstart.