Barnehagerute

I følge barnehagevedtektene skal barnehagane ha 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. 

Planleggingsdagar 2021/22

  1. Måndag 20. september 2021
  2. Fredag 12. november 2021
  3. Måndag 24. januar 2022
  4. Fredag 27. mai 2022
  5. Fredag 12. august 2022

Planleggingsdagar 2022/23

  1. Måndag 19. september 2022
  2. Fredag 11. november 2022
  3. Måndag 23. januar 2023
  4. Fredag 19. mai 2023
  5. Måndag 14. august 2023

Barnehagerute 2021/22 (PDF, 615 kB)

Barnehagerute 2022/23 (PDF, 193 kB)

Private barnehagar

Dei private barnehagane kan ha andre planleggingsdagar enn dei kommunale. 

Skulerute 

Ein del av planleggingsdagane i barnehagane er dei same som elevfrie dagar i skulen. 

Skulerute