Barnehagerute

I følge barnehagevedtektene skal barnehagane ha 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. 

Planleggingsdagar 2023/24

  1. Tysdag 15. august 2023
  2. Fredag 10. november 2023
  3. Måndag 22. januar 2024
  4. Fredag 10. mai 2024
  5. Onsdag 14. august 2024

Barnehagerute 2023/24 (PDF, 206 kB)

Planleggingsdagar 2022/23

  1. Måndag 19. september 2022
  2. Fredag 11. november 2022
  3. Måndag 23. januar 2023
  4. Fredag 19. mai 2023
  5. Måndag 14. august 2023 

 Barnehagerute 2022/23 (PDF, 193 kB)

Private barnehagar

Dei private barnehagane kan ha andre planleggingsdagar enn dei kommunale. 

Skulerute 

Ein del av planleggingsdagane i barnehagane er dei same som elevfrie dagar i skulen. 

Skulerute