Barnehagerute

I følge barnehagevedtektene skal barnehagane ha 5 planleggingsdagar i løpet av barnehageåret. 

Planleggingsdagar 2023/24

  1. Tysdag 15. august 2023
  2. Fredag 10. november 2023
  3. Måndag 22. januar 2024
  4. Fredag 10. mai 2024
  5. Onsdag 14. august 2024

Barnehagerute 2023/24 (PDF, 206 kB)

Planleggingsdagar 2024/25

  1. Torsdag 15. august 2024
  2. Fredag 8. november 2024
  3. Måndag 20. januar 2025
  4. Fredag 30. mai 2025
  5. Torsdag 14. august 2025

 

Barnehagerute 2024/25 (PDF, 193 kB)

 

Private barnehagar

Dei private barnehagane kan ha andre planleggingsdagar enn dei kommunale. 

Skulerute 

Ein del av planleggingsdagane i barnehagane er dei same som elevfrie dagar i skulen. 

Skulerute