Planstrategi

Formålet med planstrategien er å klargjera kva planoppgåver, utgreiingsarbeid og utviklingsarbeid kommunen bør starta opp eller vidareføra for å legga til rette for ei ønska utvikling i kommunen. 

Les planstrategien her

Kontaktinformasjon

Yngve Folven Bergesen
Kommunedirektør
Kommunedirektør
Vindafjord kommune
E-post
Mobil 95 86 36 91