Planstrategi

Formålet med planstrategien er å klargjera kva planoppgåver, utgreiingsarbeid og utviklingsarbeid kommunen bør starta opp eller vidareføra for å legga til rette for ei ønska utvikling i kommunen. 

Les planstrategien her

Kontaktinformasjon

Yngve Bergesen
Kommunedirektør
Rådmann
Vindafjord kommune
E-post
Mobil 958 63 691