Laks og sjøaure

Miljødirektoratet vurderer kvart femte år reglane for kvar, når og korleis det er tillate å fiska etter anadrom laksefisk (sjøaure, laks og sjørøye) i sjøen og i vassdrag.

Fiske i vassdrag

For dei aller fleste vassdrag med laks og sjøaure er det krav om fiskekort.

Du må også betala nasjonal fiskeravgift for å kunna fiska etter anadrom laksefisk. Barn og ungdom under 18 år skal ikkje betala fiskeravgift. 

Slik betalar du fiskeravgift

Fiske i sjøen

Du skal ikkje betale fiskeravgift når du fisker med stang eller handsnøre i sjøen.

Skal du fiska etter laks, sjøaure eller sjørøye i sjøen med fastståande redskap, må du betala fiskeravgift. Slike redskap kan være lakseverp, kilenot eller krokgarn.

Du må registrera fiskeplassen hos Statsforvalteren.

Nye fiskereglar 2021-2024

Hovudendringane for fiske i sjøen:  

  • I 100-metersona ved utløpet av vassdrag vil det kun vera tillatt med stangfiske frå land i den tida vassdraget er ope for fiske.
  • Det er innført ytterlegare innstrammingar for fiske med sportsfiskereiskap i sjøen.
  • Dei største innstrammingane gjeld for fiske med faststående reiskap i sjøen.

Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i sjøen  (PDF, 155 kB)

Hovudendringane for fiske i vassdrag:    

Fisket er forbode i 844 av 1.284 vassdrag, berre 440 blir opne. Fram til og med 2020 var 1.030 vassdrag i Noreg opne.

Vassdrag med manglande fangstrapportering blir ikkje opna for fiske i perioden, med mindre fiskerettshavarane er i prosess for å få dette på plass.

Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag (PDF, 971 kB)

Andre nyttige lenker

Kontaktinformasjon

Areal og forvaltning
E-post

Besøksadresse
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen