Tobakkssal

Alle verksemder som sel tobakk er pliktige til å registrera seg i tobakkssalgsregisteret, både detaljistar og grossistar. 

Alle registrerte verksemder må betala eit årleg tilsynsgebyr. Dette følger maksbeløpet i tobakkssalgsforskrifta.

Kommunen fører tilsyn med registrerte salsstadar for tobakksvarer og tobakkssurrogat til forbrukar. Kontrollen med salsstadane blir utført av NoRoSun sal- og skjenkekontroll. 

Meir informasjon i tobakksskadelova.

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 53 65 65 65

Besøksadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Opningstid
Måndag til fredag frå kl. 09.00 - 14.30

  • I juli er opningstida 10.00 – 14.00. 
  • I romjula er opningstida 11.00 – 14.00
  • Onsdag før skjærtorsdag, julafta og nyttårsafta er rådhuset i Ølen og teknisk bygg i Sandeid stengt.