Kunnskapsprøva

Styrarar eller stadfortredarar i verksemder med sals- og skjenkeløyve må ha dokumentert kunnskap om alkohollova. Kravet blir oppfylt ved at du består kunnskapsprøva.

Det er to typar kunnskapsprøvar:

  • Kunnskapsprøve for salsløyve i butikk
  • Kunnskapsprøve for skjenkeløyve på serveringsstad

Pensum

Faglitteratur til prøvane kan bestillast på nettsidene til vinn.no. Der kan du også kjøpa tilgang til ein testportal for prøvar. 

Kva kostar det?

Det kostar 400 kroner å avlegga kunnskapsprøva.

Korleis går du fram for å ta ein prøve?

Ta kontakt med servicetorget på telefon 53 65 65 65 for å avtala tid.

Kontaktinformasjon

Servicetorget
E-post
Telefon 53 65 65 65

Besøksadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Opningstid
Måndag til fredag frå kl. 08.00 - 15.30