Kulturminneplan

Planen er ein omfattande dokumentasjon om kva som er av kulturminner i Vindafjord kommune, og legg i tillegg viktige føringar for framtida.

Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø 2018-2030 kan du lesa her (PDF, 13 MB) 

Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø vart vedtatt i kommunestyret 24.08.2018. Planen var gjennom ein omfattande høyringsrunde før vedtak.